Örbackens kalkkärr naturreservat

Örbacken är ett av Östergötlands finaste kalkkärr. Mellan porlande bäckar av källvatten växer den sällsynta fjällväxten svarthö men också många ovanliga och vackra orkidéer.

Örbackens kalkkärr ligger nedanför Mjölbydeltats norra sluttning. Kärret är troligen den mest typiska översilningsmyren i Östergötland. I det öppna kärret tränger källvatten fram och samlas i små slingrande bäckar. Genom det kristallklara vattnet ser man att botten är täckt av vita kalkutfällningar från det kalkrika vattnet.

Det kalkhaltiga vattnet i Örbacken ger upphov till en mycket rik flora. I maj blommar den rosa majvivan, bland tuvor av axag. Orkidéerna, med sin enorma färg- och formrikedom dominerar i kalkkärret på sommaren. Kalkkärret ligger inne i en betad hagmark som också den har en mycket rik flora.

Flugblomster är en fascinerande orkidé som med sina insektslika blommor lockar till sig stekelhanar som pollinerar blomman. Den vanligaste orkidén i Örbacken är kärrknipprot. I reservatet finns också många blodnycklar, vaxnycklar och ängsnycklar som förekommer i olika färgvarianter.

Här växer även svarthö som bara finns på några få platser i södra Sverige. I Örbacken har den troligen hängt kvar sedan inlandsisen försvann. Normalt finner man annars denna växt i fjällen.

Örbackens kalkkärr är också värdefullt ur ett internationellt perspektiv. Därför är Örbacken utsett till Natura 2000-område. Natura 2000 är ett nätverk över värdefull natur inom EU.

Majviva

Majviva som blommar i maj är en typisk växt i kalkfuktängar och rikkärr.

För dig som besökare

Intill reservatet finns en parkeringsplats för cirka fem bilar. Du som vill vandra eller cykla kan följa östgötaledens orangea markeringar från Mjölby station genom Mjölby stad och Skogssjöns naturreservat och slutligen till Örbackens naturreservat.

Från reservatsparkeringen följer en kort vandring på grusväg cirka 100 meter fram till reservatet. Vid igången till reservatet finns skyltar med karta, regler och information om området. En markerad led går i en rundslinga genom hagmarken och kalkkärret och träspång tar dig torrskodd över de blöta partierna. Sommartid betas hagarna av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Cirka 100 meter sydost om parkeringen finns ett vindskydd med eldplats. Fikabord finns dels vid parkeringen och dels inne i hagen i reservatet.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland