Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ormlångenskogen naturreservat

OBSERVERA! För närvarande är delar av vandringsleden i Ormlångenskogen svårframkomlig på grund av nedfallna träd. Granar har angripits av granbarkborre. Dessa träd blir ofta spröda och faller lätt. Var försiktig.

Vid sjön Ormlången ligger en stor mossrik granskog med gamla tallar på hällarna och små myrmarker i dalgångarna. I reservatet finns både vandringsled och grillplats. Varför inte ta kanot eller skridskor och göra ett besök på Storön?

Ormlångenskogens naturreservat är ett stort skogsområde i norra delen av sjön Ormlången, cirka en mil norr om Finspång. Mossrik granskog är vanlig i området med här finns också hällmarker glest bevuxna med gammal tall. I svackor och dalgångar ligger små myrar med väldoftande skvattram och tuvull. Utmed sjöns stränder och på Storön finns bitvis ett stort inslag av lövträd framför allt av asp. Flera aspar, en del riktigt grova, har fällts av bäver. 

Delar av skogen är naturskogslik med många döda träd, både liggande och stående, medan andra partier bär spår av människans nyttjande av skogen. På Storön finns till exempel lämningar av kolmilor i form av kolbottnar och även gamla spisstenar från en kolarkoja. Kolningen har skapat en varierad skog med stor trädslagsblandning, luckor och täta dungar med yngre träd i gammelskogen.

​Variationen i topografin med höjder, branter, myrmarker och strandmiljöer skapar förutsättningar för många arter av växter och djur. Flera ovanliga arter är också funna inom området. Som exempel kan nämnas tallticka och motaggsvamp som båda behöver gamla tallar med kontinuitet långt tillbaka i tiden. På döda liggande granar växer vedticka och den chokladbruna ulltickan. 

OBSERVERA! För närvarande är delar av vandringsleden i Ormlångenskogen svårframkomlig på grund av nedfallna träd. Granar har angripits av granbarkborre. Dessa träd blir ofta spröda och faller lätt. Var försiktig.

För dig som besökare

Området lockar besökare både sommar- och vintertid. På sommaren lägger gärna kanotpaddlare till vid reservatet och badmöjligheter finns för den badsugne. På vintern är Ormlången en populär skridskosjö. För att komma till ön Storön är det just dessa färdmedel som gäller. På storön finns en grillplats längst ut på norra udden.

Med bil nås reservatet bäst söderifrån via Yxviken. En grusad parkering finns med plats för tre bilar. Vid parkeringen startar en vandringsled som går i två loopar som vardera är 1,6 och 1,1 kilometer långa. Utmed leden finns en grillplats som ligger fint vid stranden av sjön Ormlången.

Delar av vandringsleden går genom skog där granarna har dött av torka och granbarkborrar. Där kan det vara svårt att komma fram efter att träd fallit över stigen. När det blåser är det farligt att besöka området eftersom fler träd kommer att falla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ormlångenskogens naturreservat från beslutet taget år 2017. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada berg, sten och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte skada levande träd eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla ryggradslösa djur som insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur. Undantag är insamling av enstaka individer för artbestämning i vetenskapligt syfte.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller bedriva läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 79,1 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss