Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Herrborum naturreservat

Det kustnära läget och lantbruket vid Herrborums herrgård med anor från 1300-talet, har skapat ett mycket ålderdomligt och artrikt landskap.                  

Naturreservatet är ett resultat av Greve Magnus Stenbocks genuina intresse för naturen och naturvård samt fastighetens extraordinärt stora innehåll av höga naturvärden. Många av ekmiljöerna och tallmiljöerna saknar motsvarighet i Söderköpings kommun.

Herrborum naturreservat består av tre delområden. Intill herrgården ligger en strandäng där många vadare och andra våtmarksfåglar trivs. Längre norrut övergår den öppna betesmarken via blommande bryn i trädbärande hagmark och betad skog med många gamla ekjättar och riktig gamla grova tallar. På de gamla träden finns många sällsynta lavar, svampar, insekter och fåglar. Taggbock är ett exempel på en stor skalbagge vars larver lever i murken ved av ek och tall.

För dig som besökare

Intill väg 210 finns en parkeringsplats med informationstavla och rastbord. Parkeringen ligger på en vändplan med plats för cirka 5 bilar. Tänk på att parkera klokt så att du inte blockerar infarten.

Parkeringen ligger centralt i reservatet och härifrån börjar två olika vandringsleder. Båda lederna är cirka 2,3 kilometer långa och går i var sin rundslinga. Den östra går mot Kappelviken och leder dig genom trädbärande hagmark och gammal blandskog. Var uppmärksam på att det finns många döda stående granar längs leden. De har angripits av granbarkborre. Dessa granar är spröda och kan lätt gå av och falla.

Den västra slingan leder genom ett varierat beteslandskap med många gamla ekar. I de öppnaste delarna hittar du typiska ängs- och betesmarksväxter som Natt och dag, jungfrulin och ängsviol.

Sommartid betas större delen av reservatet av nötdjur. Vi rekommenderar att du inte går in med hund i hagarna under denna period eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Herrborums naturreservat ur beslutet från 2000. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar och fälla träd.
 • Du får inte plocka växter. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte samla alger, lavar, mossor, svampar, ormbunkar och lummerväxter.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 122,1 hektar

Skyddsår: 2000

Kommun: Söderköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss