Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Majeldsberget naturreservat

Majeldsberget är en liten pärla. Det är en så kallad Vikbolandsknalle som höjer sig 30 meter över det omgivande flacka åkerlandskapet. För cirka 7000 år sedan stack den upp som en holme i Littorinahavet som då täckte Vikbolandet. 

På Majeldsberget finns en mosaik av gamla ekar, hassellundar och öppen betesmark. På bergets krön finns en stäppartad torrängsflora. Ett femtiotal av de äldsta ekarna är sedan tidigare fredade som naturminnen och bär rostiga gamla järnmärken med tre kronor.

De gamla ekarna och den stora mängden död ved är viktiga för djurlivet. Förutsättningarna för vedlevande insekter är goda och för djurlivet är tillgången på föda och boträd viktig. Bete är en förutsättning för att den artrika floran ska finnas kvar. Ekarna och dess rikedom av lavar och insekter gynnas också av att området är öppet så att solljuset kan nå ner och lysa på stammarna. 

Omkring 400 - 500 efter Kristus låg det uppe på Majeldsbergets krön en fornborg som var cirka 100 meter bred och 150 meter lång. De lagskyddade resterna av fornborgen syns i dag som flera vallar ovanför branterna.

Majeldsberget fridlystes 31 december 1957 som naturminne. När naturvårdslagen trädde i kraft januari 1965 överfördes alla naturminnesområden som var större än ett hektar till naturreservat. Majeldsberget tillhör alltså en av de äldsta och först upprättade naturreservaten i Östergötland.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen når du reservatet genom att gå längs gränsen mellan två åkrar. Du kommer in i hagen via en stätta över staketet. I hagen finns ingen led men området är öppen och lätt att vandra i. Besökare får sommartid räkna med brukarens nötdjur som strövar i området. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Betet är förutsättningen för mångfalden i floran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Storlek: 5,2 hektar

Skyddsår: 1994

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss