Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Majeldsberget naturreservat

Majeldsberget är en liten pärla. Det är en så kallad Vikbolandsknalle som höjer sig 30 meter över det omgivande flacka åkerlandskapet. För cirka 7000 år sedan stack den upp som en holme i Littorinahavet som då täckte Vikbolandet. 

På Majeldsberget finns en mosaik av gamla ekar, hassellundar och öppen betesmark. På bergets krön finns en stäppartad torrängsflora. Ett femtiotal av de äldsta ekarna är sedan tidigare fredade som naturminnen och bär rostiga gamla järnmärken med tre kronor. Majeldsberget är ett av de första naturreservaten i Östergötland.

De gamla ekarna och den stora mängden död ved är viktiga för djurlivet. Förutsättningarna för vedlevande insekter är goda och för djurlivet är tillgången på föda och boträd viktig. Bete är en förutsättning för att den artrika floran ska finnas kvar. Ekarna och dess rikedom av lavar och insekter gynnas också av att området är öppet så att solljuset kan nå ner och lysa på stammarna. 

Omkring år 400 till 500 efter Kristus låg det en fornborg uppe på Majeldsbergets krön. Borgen var cirka 100 meter bred och 150 meter lång. De lagskyddade resterna av fornborgen syns i dag som flera vallar ovanför branterna.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tre bilar. Från parkeringen når du reservatet genom att gå längs gränsen mellan två åkrar. Du kommer in i hagen via en trappstätta över staketet. I hagen finns ingen led men området är öppen och lätt att vandra i. Besökare får sommartid räkna med att nötkreatur strövar i området. Under denna period avråder vi dig att gå in med hund i hagen eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Betet är förutsättningen för mångfalden i floran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Majeldsbergets naturreservat ur beslutet från 1994. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
  • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
  • Du får inte gräva upp eller plocka växter.
  • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 5,2 hektar

Skyddsår: 1957 som naturminne, 1965 som naturreservat

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss