Djupadalen naturreservat

Djupadalens namn speglar miljön. Mellan vägen och bergen i öster ligger den djupa dalen. I dalens botten växer en högrest granskog på en matta av mossor. Mängden döda träd är bitvis mycket stor och känslan av vild natur är påtaglig.

Områdets naturvärde är i första hand knutet till sumpskog. Granen dominerar men bitvis är inslaget av lövträd som al och asp stort. Många av träden är gamla och grova. Och här finns mycket död ved av olika grovlek och nedbrytningsgrad. På några platser är ansamling döda träd särskilt stor med riktigt grova stammar som står och ligger. En syn man sällan möter i våra brukade skogar.

Den fuktiga miljön med den bitvis stora mängden död ved och de gamla träden gynnar många arter varav många är mycket ovanliga idag. På grova alar i sumpskogen växer till exempel den ovanliga hållaven. Även den skägglika garnlaven tycker om den fuktiga miljön.

Även om stora delar av skogen ser orörd och urskogslik ut finns här tydliga spår av människors nyttjande. På några grova tallar syns gamla märkningar för avverkning i form av yxhugg i barken, så kallade bleckor. Men som tur är står de ståtliga tallarna kvar och vi kan njuta av deras fåriga bark och grova grenar.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka sju bilar finns i norra änden av reservatet. Från parkeringen går en vandringsled genom reservatet som är cirka 1,5 kilometer. Halvvägs in på leden kommer du till ett sevärt område med urskogsliknande skog med lika mycket död ved på marken som stående skog.

Var uppmärksam på att det finns många stående döda granar i området. Granarna har dött på grund av granbarkborreangrepp. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig när du besöker området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Djupadalens naturreservat ur beslutet från 2017. Texten är förenklad:

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ved eller göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra undersökning som kan leda till skada på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 20,5 hektar

Skyddsår: 2017

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss