Höga temperaturer i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långvrån naturreservat

Långvråns naturreservat är en grönskande lövskogslund med grova ädellövträd. Ur den kalkrika jorden växer en rik flora och från hasselbuskar och hagtornssnår sjunger fåglarna om våren.                                              

Större delen av reservatet har tidigare varit en öppen slåtteräng. Det kan man se på gamla kartor från 1800-talet. Men liksom på de flesta andra slåtterängar i vårt land upphörde slåttern i området någon gång under början av 1900-talet. Området har nu utvecklats till en frodig lövskogslund. Stenmurar korsar området och minner om ängsbrukets tid.

Långvrån ligger som en grön oas i ett uppodlat slättlandskap med åkrar runt omkring. I den täta lunden bland hasselbuketter och hagtornsbuskar tornar höga askar och grova ekar upp sig. Lavfloran på ädellövträden är intressant med arter som klosterlav, skuggorangelav och skärelav.

Jordmånen är rik och kalkhaltig och här växer bland annat orkidéerna tvåblad och skogsnycklar. Andra typiska lundväxter i området är storrams, hässleklocka och trolldruva. På våren blommar sippor och svalört och ett rikt fågelliv låter sig höras från buskar och snår.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. I området har många träd fallit som bitvis gör det svårt att komma fram.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Långvråns naturreservat ur beslutet från 1992. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada mark, sten eller berg.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka blommor, gräs, mossor och lavar.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du får inte snitsla spår, sätt upp orienteringskontroll, ordna skyttetävling eller liknande.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte rida.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 3,1 hektar

Skyddsår: 1992

Kommun: Motala

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss