Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsabackarna naturreservat

OBSERVERA!
Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

Åsabackarna är ett mycket varierat naturreservat med både kalktorräng, kalkkärr, barrblandskog och sumpskog. Det kuperade och kulliga landskapet skulpterades av den senaste inlandsisen.

För 10 000 år sedan höll isen på att smälta bort. Då avlagrades stora mängder sand och grus i form av kullar och åsar i landskapet kring Åsabackarna. Stora isblock bröts loss och blev stående på platsen. Isblocken bäddades in i sand och grus och när isen så småningom smälte bildades en sänka i terrängen där blocken legat. Sänkorna kallas dödisgropar.

De torra backarna i söder är glest bevuxna med enbuskar och nypon. På marken växer en rik torrängsflora. Det lågvuxna backsmultronet och det torktåliga brudbrödet är några av de vanligaste växterna.

Om våren blommar backsipporna rikligt och mot sommaren börjar solvändan lysa i backarna. Det rosafärgade puktörnet är en intressant sydlig växt. I denna blomsterprakt lever många dagfjärilar, varav flera är ovanliga och skyddsvärda.

Åsabackemyren med omgivande källflöden är en värdefull och ovanlig naturmiljö. Här växer typiska kalkkärrsväxter som majviva, blodnycklar och axag. Dessutom förekommer många sällsynta mossor, exempelvis dunmossa. På rikkärret Nyhemsmyren finns dessutom flera mycket speciella landsnäckor.

Flera bäckar rinner fram här och över en utav dem går en gammal stenbro. Det är en rest av den gamla vägen mellan Rinna och Väderstad.  

Den så kallade Storgårdsåsen, även kallad Väderstadåsen, löper i nord-sydlig riktning. Här växer främst tall och växtligheten på marken är präglad av den kalkhaltiga jorden.

För dig som besökare

Reservatets parkering har plats för cirka tio bilar. Informationsskyltar och ett fikabord finns vid parkeringen. Från parkeringen går en vandringsled genom naturreservatet.

Leden är cirka tre kilometer lång och är markerad med blå stjärnor mot orange bakgrund. Promenaden tar dig genom den öppna hagen upp på kullarna med vid utsikt över odlingslandskapet. Vidare går leden in i skogen på krönet av Väderstadåsen fram till Nyhemsmyren. Sträckningen på åskrönet kallas i trakten för "Kärleksstigen". Träspänger tar dig torrskodd över de blöta partierna i skog och myr.

Det finns även en annan vandringsled som Rinna byalag har gjort som ansluter till naturreservatets vandringsled. Byalagets led är cirka fem kilometer lång och går i en orangemarkerad rundslinga mellan Rinna kyrka och Åsabackarnas naturreservat.

Delar av reservatet har angripits av granbarkborre, vilket gjort att flera granar har dött. Dessa stående döda granar blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig när du vistas i området.

Sommartid betas hagmarkerna av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Åsabackarnas naturreservat ur beslutet från 2001. Texten är förenklad:

 • Du får inte cykla eller köra fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter. Men det är tillåtet att plocka bär och
  matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 34 hektar

Skyddsår: 1991 och utvidgat 2001

Kommun: Boxholm och Mjölby

Markägare: Mjölby kommun och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss