Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sätra naturreservat

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi och spår efter gruvbrytning. Att det finns urkalksten har en tydlig inverkan på områdets flora och är grundorsaken till att reservatet bildades.

Området utgörs av gammal skog. Barrskogen är över 150 år och har ett stort inslag av grova lövträd och en del död ved. I sänkorna är granen vanligast men på höjderna är tall det vanligaste trädslaget. Ett långsmalt vattenmättat område, ett så kallat surdråg, letar sig fram genom skogen och den centrala delen av naturreservatet. På flera ställen breder surdråget ut sig och bildar en sumpskog.

Områdets flora påverkas av förekomster av urkalk. Växter som slankstarr, näsrot och sårläka trivs i de fuktigare delarna medan kalkkrusmossa, blåsippa, smultron och brudbröd finns på de torrare markerna. Om du har tur kan du även hitta enstaka exemplar av den ovanliga orkidén purpurknipprot. I området finns även magrare delar med kruståtel och risväxter som lingon, blåbär och ljung.

För dig som besökare

Sätra naturreservat är väl värt ett besök. Ställ bilen på parkeringsplatsen utmed Rudavägen. Parkeringen har plats för två till tre bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om naturreservat. Vid parkeringen startar en cirka två kilometer lång vandringsslinga som går på vältrampade stigar. Leden är markerad med orange färg och är lätt att vandra.

I området har granar angripits av granbarkborre. För att försöka bekämpa granbarkborrarna har Länsstyrelsen fällt många nyangripna granar och tagit bort barken, vilket du kommer att se. På grund av granbarkborreangreppen finns det flera stående döda granar i området. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Sätra naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motorfordon.
  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss