Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sätra naturreservat

Sätra naturreservat ligger ovanför Vångaförkastningen med sin intressanta geologi och spår efter gruvbrytning. Att det finns urkalksten har en tydlig inverkan på områdets flora och är grundorsaken till att reservatet bildades.

Området utgörs av gammal skog. Barrskogen är över 150 år och har ett stort inslag av grova lövträd och en del död ved. I sänkorna är granen vanligast men på höjderna är tall det vanligaste trädslaget. Ett långsmalt vattenmättat område, ett så kallat surdråg, letar sig fram genom skogen och den centrala delen av naturreservatet. På flera ställen breder surdråget ut sig och bildar en sumpskog.

Områdets flora påverkas av förekomster av urkalk. Växter som slankstarr, näsrot och sårläka trivs i de fuktigare delarna medan kalkkrusmossa, blåsippa, smultron och brudbröd finns på de torrare markerna. Om du har tur kan du även hitta enstaka exemplar av den ovanliga orkidén purpurknipprot. I området finns även magrare delar med kruståtel och risväxter som lingon, blåbär och ljung.

För dig som besökare

Sätra naturreservat är väl värt ett besök. Ställ bilen på parkeringsplatsen utmed Rudavägen. Parkeringen har plats för två till tre bilar. Vid parkeringen finns fikabord och informationsskylt om naturreservat. Vid parkeringen startar en cirka två kilometer lång vandringsslinga som går på vältrampade stigar. Leden är markerad med orange färg och är lätt att vandra.

I området har granar angripits av granbarkborre. För att försöka bekämpa granbarkborrarna har Länsstyrelsen fällt många nyangripna granar och tagit bort barken, vilket du kommer att se. På grund av granbarkborreangreppen finns det flera stående döda granar i området. Dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var uppmärksam och försiktig!

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 22 hektar
Skyddsår: 2011
Kommun: Finspång
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland