Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norsholm naturreservat

På en spång kan du vandra genom maderna utmed Motala ström och uppleva fågellivet. Leden går vidare längs betade hagmarker, förbi gamla ihåliga ekar och medeltida fornborgar.

Den största delen av Norsholms naturreservat består av de två vidsträckta maderna som breder ut sig på varsin sida av Motala ström. På maderna finns några mindre holmar med mycket gamla ihåliga ekar. Längre norrut ligger betade hagmarker med ädla lövträd. Även lövskog samt en del av parken vid Norsholms gård ingår i reservatet.

Områdets högsta naturvärdena är knutna till de gamla och ihåliga ekarna. På dessa träd växer de sällsynta lavarna brun nållav, grynig skivlav, grå eklav och hjälmbrosklav. Typerna av lavarter visar att området har haft solexponerade ekar under en mycket lång tid. I håligheter i trädens multnande ved lever många sällsynta insekter. Här har ett tjugotal olika hotade arter hittats.

På strandängarna häckar enkelbeckasin och tofsvipa och på öarna utanför strandängarna finns strandskata. Bland höga starrtuvor och vassar häckar brun kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna, buskskvätta och sävsparv. 

Stora delar av naturreservatet är även av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns medeltida lämningarna av två biskopsborgar. Båda ligger strax norr om Motala ström. Den mest kända är nog det ruinområde som går under namnet ”Munkeboda”. Ruinen anses vara lämningar av ett biskopssäte från 1300-talet.

För dig som besökare

Närmsta busshållplats är "Norsholms skola" som ligger utmed gamla vägen mellan Norsholm och Kimstad. Därifrån kan du promenera vägen över Motala ström.

Parkeringen närmast reservatet ligger vid Ladugården. Den har plats för fyra till fem bilar. Här finns informationsskyltar. En vandringsled startar vid parkeringen och går söderut över strandängarna. Träspänger tar dig torrskodd över de blöta markerna. Leden går förbi fornborgarna och gör även en avstickare ut till Slottsholmarna där Munkeboda ruiner ligger. Längs leden får du ta dig över ett par stättor för att komma in i hagarna. Om du inte vill gå samma led tillbaka kan du följa vägen sista biten till parkeringen. Går du hela rundslingan blir det en promenad på tre kilometer.

För dig som vill besöka fornborgarna i första hand finns också en parkering en liten bit in på vägen mot Tångestad. Den har plats för fyra bilar.

Sommartid betas området av nötkreatur och får. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Norsholms naturreservat från beslutet taget år 1999. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får bara parkera på angiven parkeringsplats.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla in insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur och andra ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 70,6 hektar

Skyddsår: 1999

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss