Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lunnsjöskogen naturreservat

Lunnsjöskogens naturreservat ligger mitt i det natur- och friluftsintressanta området mellan Kvillingeslätten, Jursla och skidbacken vid Hultsbruk. Hela skogsområdet genomkorsas av leder och vandringsstigar.

Lunnsjöskogens naturreservat består av ett område äldre skog och inkluderar även en del av sjön Lunnsjön. Här finner du ett kuperat landskap med hällmarkstallskogar, fuktiga sänkor med granskog och sumpskogar.

Reservatet var tidigare skyddat som ett så kallad skogsreservat. Detta innebär att skogen har fått stå relativt orörd på senare tid. En tid innan det bedrevs ett produktivt skogsbruk inom flera områden i reservatet. Trots detta finns det vissa jätteträd av 200 år och äldre tallar ståendes här och var i skogen.

I reservatets mellersta del ligger en större sumpskog med tall och björk. Här finns även ett relativt stort inslag av död ved. I de högre delarna dominerar hällmarkstallskogen. Här växer bland annat renlavar, islandslav och ljung.

På myrmarkerna som omger Lunnsjöns stränder finns mjuka mattor av vitmossa som på sommaren lyser rosa av blommande rosling. På de öppna myrarna växer glest bevuxna och låga tallar och väldoftande skvattram.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka fem bilar finns norr om Igelsjön. I en glänta vid parkeringen finns ett fikabord. Från parkeringen går en vandringsled fram till Lunnsjöskogen som tar dig runt i reservatet. Vandringsleden är markerad med orange färg och är cirka två kilometer lång och bitvis krävande. Stövlar eller liknande rekommenderas.

Lunnsjöskogen ligger mitt i ett större skogsområde med flera närliggande naturreservat. Hela området genomkorsas av flera vandringsleder och stigar. Norr om sjön Tolen ligger ett vindskydd med eldstad som Norrköpings kommun förvaltar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Lunnsjöskogens naturreservat ur beslutet från 1997. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du får inte rida.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22,6 hektar

Skyddsår: 1997

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss