Silverån naturreservat

Följ Silveråns flöde genom orörda skogar och våtmarker. Vid lugnare vatten kan du kanske få se öring i ån.

Söder om byn Svinhult mellan sjöarna Boen och Börlingen ligger Silveråns naturreservat. Ån tar sig fram i en dalgång där spår från inlandsisen visar sig i form av åsar och platåer. I sydost har vattnet grävt sig djupt ner i isälvsgruset så att en brant ravin bildats.

Ån är huvudsakligen grund med strömmande eller forsande vatten, men bitvis flyter den även lugnt. Vattenkvaliteten är hög och stränderna omges av orörda barrskogar och våtmarker. Det finns gott om gamla träd och död ved som i kombination med den fuktiga miljön skapar fina förutsättningar för en mycket rik flora av mossor, lavar och vedsvampar.

Silverån har genom tiderna nyttjats för fiske, timmerflottning och för att driva kvarnar. Vid Forserum och nedströms Kvarnforsen finns fortfarande gamla kvarnlämningar. Efter att flera vandringshinder tagits bort i ån har nu de vattenlevande djuren fria vandringsvägar i hela Silveråns övre del.

Vid Forserums djupa dal, alldeles nedanför bron, står en i stort sett orörd granskog med stort inslag av döda träd. Vid din vandring längs det porlande vattnet kan du hitta kornig nållav och många andra ovanliga lavar anpassade till skuggig gammelskog.

Spanar du där vattnet flyter lite lugnare kanske du får se bergsimpa, elritsa eller öring. Här finns också något så ovanligt som flodpärlmusslor. Flodpärlmusslorna är beroende av strömmande vatten med varierade bottnar av sten, grus och sand. Den naturliga stranden med skuggande träd och buskar är också mycket viktig för musslorna. För att kunna föröka sig behöver musslornas larver kunna "lifta" på gälarna hos öring.

Många ovanliga smådjur lever på botten i det strömmande vattnet. Dom lockar till sig både fågel och fisk, som kalasar på det stora utbudet av mat. Ett annat djur som trivs kring ån är uttern. Utmed ån finns också många intressanta fåglar som forsärla, strömstare, kungsfiskare och mindre hackspett.

Strax före sjön Börlingen, intill bilvägen, kan du besöka en riktigt fin bäckdal. Det är Mostugubäcken som är ett biflöde till Silverån. På en plats faller bäcken närmare tio meter på en sträcka av trettio meter. På stenar i vattnet växer näckmossa som kräver bra vattenkvalité.

Längs Mostugubäcken rör du dig bland gamla granar klädda i gammelgranlavens grålila dräkt. På marken växer gammelskogens orkidé knärot och på våren blommar tibast på bar kvist. Där källvatten sipprar fram pryds marken av ögonpyrola, gullpudra och den sällsynta dunmossan. På omkullfallna granstammar finns vedticka.

För dig som besökare

Vid Forserum finns en parkering med plats för tre bilar som är en bra utgångspunkt för dig som besökare. Terrängen är ibland svårframkomlig, men på många ställen kan du vandra längs med ån och njuta av det porlande vattnet. Fikabord finns i närheten av Silveråns mynning ut till sjön Börlingen.

Fiskekort kan man köpa av Silveråns Fiskevårdsområdesförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Silveråns naturreservat ur besluten från 2009 och 2016. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast framföras på befintliga vägar och parkeringsplats.
 • Du får inte flytta grus, sten eller block i vattenfåran eller på annat sätt störa vattenföringen i ån.
 • Du får inte fiska under öringens lekperiod från 20 september till 20 november.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa eller skada djurlivet. Undantaget är den jakt och det fiske som får bedrivas i reservatet.
 • Du får inte samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor, musslor eller spindlar.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller snitsla spår.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja naturreservatet i kommersiellt syfte.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på biotoper, växtliv eller djurliv.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar, övningar eller läger.

Observera att du måste ha giltigt fiskekort för att få fiska i Silverån. Fiskekort kan köpas av Silveråns Fiskevårdsområdesförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 81 hektar

Skyddsår: 2009 och utvidgat 2016

Kommun: Ydre

Markägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss