Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sjöstorps kalkkärr naturreservat

Kalkkärren är en av Östergötlands mest hotade naturtyper. Många kärr har växt igen efter att kreatursbete eller äldre tiders slåtter upphört. Andra har förstörts genom utdikning eller gödsling av marken. Idag utgör också väg- och järnvägsbyggen påtagliga hot.

Stora mängder kalk innebär en tuff levnadsmiljö för många arter. Ett exempel är att näringsämnet fosfor blir mycket svårt att komma åt för växter. Trots detta, eller snarare tack vare detta, är kärret mycket artrikt. Här lever växter och djur som är unikt anpassade till den kalkrika miljön. De slipper konkurrens från arter som inte tål kalken.

Förutom de välkända orkidéerna märks i Sjöstorps naturreservat ett par arter som annars är unika för fjällvärlden. Svarthö är en lejongapsväxt som är ganska vanlig i fjällen, men som i Syd- och Mellansverige bara växer i några få kalkkärr i Östergötland och på Gotland.

Andra karaktärsarter är gräsull, majviva, kärrsälting, tätört, klasefibbla, flugblomster, blodnycklar, ängsnycklar och kärrknipprot. Bland ovanligare snäckor märks förutom kalkkärrsgrynsnäckan de regionalt rödlistade arterna smalgrynsnäcka och ängspuppsnäcka.

För dig som besökare

Sjöstorps naturreservat ligger utmed vägen mellan Ödeshög och Hästholmen. En parkeringsficka med plats för minst fem bilar finns utmed vägen. Men för att kunna parkera där måste du åka i södergående riktning mot Ödeshög. Vid parkeringen finns en informationsskylt och en vinkelgenomgång där du kan komma in i hagen.

Närmaste busshållplats heter "Råbyvägen" och ligger längs vägen mellan Ödeshög och Hästholmen. Promenaden från hållplatsen till reservatets entré är 200 meter lång och du får då gå längs högt trafikerad väg.

Det finns inga leder eller andra friluftsanordningar i reservatet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Marken är till stora delar blöt så stövlar eller kängor rekommenderas. Sommartid betas hela området av nötdjur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Sjöstorps kalkkärr ur beslutet från 2008. Texten är förenklad:

 • Du får inte landa med luftfarkost.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 7,6 hektar

Skyddsår: 2008

Kommun: Ödeshög

Markägare: privat 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss