Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kungsbro naturreservat

Kungsbro domineras av stora strandängar och vida vassar kring Motala ströms mynning i Roxen. Många våtmarksfåglar häckar i området och fågellivet kan beskådas från ett utsiktstorn i kanten av strandängen. I anslutning till strandängarna i norr utbreder sig en vacker ekhage i sluttningen ner mot stranden.

Under våren är fågellivet intensivt. Tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, gulärla och grågås häckar på strandängarna. Från vassarna hörs ibland rördrommens märkliga läten. Ovanför seglar brun kärrhök på jakt. I sjön och vattenlagunerna innanför vassen simmar sothöns och änder. Maderna i Kungsbro är en viktig rastplats för flyttande våtmarksfåglar under vår och höst.

Hagmarken i reservatets norra del inbjuder till strövtåg. Här växer en artrik flora av typiska hagmarksväxter som ängsskallra, brudbröd, korskovall, solvända och nattviol. I hagmarken häckar törnskata och rosenfink. I hagmarken finns flera pampiga ekar med en värdefull lavflora på barken. De största jätteekarna hittar du närmast sjön. Här vid ekarna ligger ett långsträckt gravfält från järnåldern med flera stensättningar och andra fornlämningar.

Naturen i Kungsbro har stora likheter med Svartåmynningens naturreservat cirka fyra kilometer söderut. Båda reservaten ingår i våtmarksområdet Västra Roxen, vilket pekas ut som en värdefull våtmark i den internationella våtmarkskonventionen, den så kallade Ramsarkonventionen.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för fyra bilar. Från parkeringen är det cirka 200 meters vandring ner till besöksområdet. De sista 100 metrarna går på en bred träspång genom hagen.

Vid besöksområdet finns ett fågeltorn, ett par fikabord och ett torrdass. Runt besöksområdet finns ett staket som håller djuren utanför. Uppe i fågeltornet får du en bra överblick över Motala ströms mynning och strandängarna däromkring.

Om du kommer till fots eller med cykel kan du även besöka utsiktspunkten i södra änden av reservatet. Då går du från villaområdet Sjöliden. Du tar dig in i hagen via en gång-färist.

Sommartid betas reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in i hagarna med hund eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är sammanfattade utdrag ur beslutet om Kungsbro naturreservat från 1996.

 • För att skydda det störningskänsliga fågellivet är det förbjudet att beträda strandängarna under tiden 1 april till och med 30 juni. Leden fram till fågeltornet samt ekhagen får dock beträdas året om.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel borra, spränga, hacka, rista, gräva eller måla.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller skada växter såsom ris, örter, mossor eller lavar,
 • Du får inte lägga upp båt
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.
 • Du får bara parkera på anvisad parkeringsplats.
 • Du får bara köra fordon på befintlig väg.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Storlek: 100 hektar

Skyddsår: 1996

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kungsbro ligger norr om Linköping i närheten av samhället Berg. Se kartan nedan.

Med cykel

Från Berg finns en cykelväg och gångväg fram till reservatet.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats heter ”Kungsbro” och ligger cirka 300 meter från reservatet.

Med bil

Stjärnorpsvägen leder fram till reservatet. Sväng av vid skyltning till reservatet. En parkering finns med plats för fyra bilar.

Med GPS

För att hitta parkeringen via GPS eller kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.33850, 15.19705

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss