Getåravinen naturreservat

Getåravinen, en djup ravin med en slingrande bäck i botten, är omgiven av gammal gran och tallskog. Här kan du som besökare ströva på stigar, höra bäckens strömmande ljud och kanske ha turen att få se ovanliga fiskar som öring eller den färgglada fågeln kungsfiskaren. 

Getåravinens ursprung kommer från en sprickzon med flera sprickor i jordskropan, som under årmiljonerna har utvidgats till en djup ravin. I botten av den djupa ravinen slingrar Getåbäcken fram.

Bäckens strömmande vatten är hem åt ett myller av småkryp och fiskar. Studera botten och stenarna i vattnet på nära håll. Här syns mängder av snäckor och larver av olika slags sländor. Det finns också fina lekbottnar för havsvandrande öring, bäck- och flodnejonöga. Med lite tålamod får du kanske syn på fiskarna som lever i bäckens klara vatten.

Växtligheten frodas i den fuktiga ravinen. Längs bäcken växer krävande örter som strutbräken, storrams och gullpudra. Om våren blommar lungört tillsammans med vit- och blåsippor.

En bit upp i ravinen finns en stensatt källa. Källan är uppkallad efter Carl Anton Wetterbergh som bodde i Getå på 1800-talet. Under signaturen Onkel Adam blev Wetterbergh en av sin tids mest lästa författare och hans böcker är översatta till flera språk.

Tidigare låg en park i ravinens södra del. Den färdigställdes på 1800-talet av Robert Nobel, dåvarande ägaren av Getå och bror till Alfred Nobel. Redan under den tiden var parken ett populärt utflyktsmål.

För dig som besökare

Följ vandringsleden utefter Getån och njut av den fantastiska naturen. Om du går hela vandringsleden med slingan upp kring Stordalsbäcken och tillbaka igen är sträckan nästan tre kilometer. För att ytterligare förhöja upplevelsen finns ett antal vackra träreliefer uppsatta utefter stigen. Där kan du se och lära dig mer om Getådalens invånare.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Getåravinens naturreservat:

  • Du får inte störa vattenföringen i ån eller flytta grus, sten, block eller död ved från åfåran.
  • Du får inte ta grenar eller annan ved.
  • Du får plocka matsvamp men du får inte plocka annan svamp, mossor eller lavar.
  • Du får inte störa eller skada djurlivet.
  • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, hacka, borra, spränga, rista eller måla.
  • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Getåravinens naturreservat från 2014.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Norrköpings kommun

Telefon 011-15 00 00 (växel)

Fakta

Storlek: 25,1 hektar
Skyddsår: 2014
Markägare: privat, statlig och kommunal
Förvaltare: Norrköpings kommun