Södra Lunda naturreservat

Gå i land och vandra i en vild och urskogslik natur, bland gamla tallar och rikligt med stående och liggande döda träd. Den salta havsdoften blåser in med vinden när vågorna kluckar mot skärgårdsöarnas klippor och hällar.

Södra Lunda naturreservat ligger i yttre delen av Arkösunds skärgård. Större delen av reservatsområdet utgörs av vatten, men i reservatet finns utöver Södra Lunda, som är en del av de sammanhängande Lundaöarna, även ett tiotal mindre öar och skär.

På Södra Lunda finner du främst äldre tallskog och solexponerade hällmarker. Det finns även ett litet mosseavsnitt i en sumpskog på öns södra del.

I reservatets sydvästra del ligger utterklabbarna. Här finns en omväxlande flora som är typisk för ytterskärgården. De flesta av reservatets öarn och skär är dock mer eller mindre kala, eftersom det mesta av jorden har spolats bort av havet.

För dig som besökare

Vid naturhamnen på västra sidan av ön Södra Lunda finns dass och soptunna. Här finns även möjliga ankringsplatser för båtar.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland