Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Södra Lunda naturreservat

Gå i land och vandra i en vild och urskogslik natur, bland gamla tallar och rikligt med stående och liggande döda träd. Den salta havsdoften blåser in med vinden när vågorna kluckar mot skärgårdsöarnas klippor och hällar.

Södra Lunda naturreservat ligger i yttre delen av Arkösunds skärgård. Större delen av reservatsområdet utgörs av vatten, men i reservatet finns utöver Södra Lunda, som är en del av de sammanhängande Lundaöarna, även ett tiotal mindre öar och skär.

På Södra Lunda finner du främst äldre tallskog och solexponerade hällmarker. Det finns även ett litet mosseavsnitt i en sumpskog på öns södra del.

I reservatets sydvästra del ligger utterklabbarna. Här finns en omväxlande flora som är typisk för ytterskärgården. De flesta av reservatets öarn och skär är dock mer eller mindre kala, eftersom det mesta av jorden har spolats bort av havet.

För dig som besökare

Vid naturhamnen på västra sidan av ön Södra Lunda finns dass och soptunna. Här finns även möjliga ankringsplatser för båtar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Storlek: 220 hektar

Skyddsår: 1975

Kommun: Norrköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00