Ljusfors naturreservat

Ljusfors naturreservat omfattar en långsträckt, böljande öppen hagmark med trädklädda partier av ek, lind och tall. På Motala ströms strand kan du på våren och hösten se rastande flyttfåglar.

Många arter lever i de ekdominerade ädellövskogarna som finns i området. Ekarnas ålder och hålstadier varierar, och erbjuder goda förutsättningar för många olika små liv. I naturreservatets norra del kan du vandra genom en pelarsal med tallar, där de står raka och höga. Flera av tallarna är grova och gamla.

Områdets vidsträckta hagmarker visar sig vara före detta åkermark. Detta syns genom kantdiken och raka linjer som berättar om markens historia. På ekhagens slänter växer en örtrik friskäng och i de högre partierna växer bland annat nattviol, kattfot och jungrulin.

För dig som besökare

I reservatet finns en markerad vandringsled intill sjön Glan. Den är knappt två kilometer lång och tar dig genom öppna hagmarker med trädklädda partier och bjuder även på en utsikt över vattnet. För dig som vill ta en längre rast i området finns även en grillplats.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,7 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.