Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljusfors naturreservat

Ljusfors naturreservat omfattar en långsträckt, böljande öppen hagmark med trädklädda partier av ek, lind och tall. På Motala ströms strand kan du på våren och hösten se rastande flyttfåglar.

Många arter lever i de ekdominerade ädellövskogarna som finns i området. Ekarnas ålder och hålstadier varierar, och erbjuder goda förutsättningar för många olika små liv. I naturreservatets norra del kan du vandra genom en pelarsal med tallar, där de står raka och höga. Flera av tallarna är grova och gamla.

Områdets vidsträckta hagmarker visar sig vara före detta åkermark. Detta syns genom kantdiken och raka linjer som berättar om markens historia. På ekhagens slänter växer en örtrik friskäng och i de högre partierna växer bland annat nattviol, kattfot och jungrulin.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka sex bilar. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen.

Från parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled intill sjön Glan. Den är knappt två kilometer lång och tar dig genom blomsterrika ekhagar, förbi jättegrytor och bjuder även på fin utsikt över Glan. Leden är lätt att vandra och självstängande grindar finns så att du lätt kommer in. För dig som vill ta en rast i området finns även en grillplats. Grillplatsen omgärdas av staket så att betesdjuren inte kan komma in.

Sommartid betas reservatet av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Ljusfors naturreservat:

 • Du får inte skada mark, berg eller sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du får inte cykla eller rida på de trädklädda höjderna.
 • Du får inte tälta mer än ett dygn.
 • Du får inte ställa upp husvagn eller dylikt.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel under perioden 1 mars till 20 augusti.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djur genom att till exempel klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte göra upp eld förutom på reservatets iordningställda grillplats.
 • Du får inte göra upplag av trädgårdsavfall och liknande.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan
  leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver ha särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger för fler än 100 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 24,7 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00