Ljusfors naturreservat

Ljusfors naturreservat omfattar en långsträckt, böljande öppen hagmark med trädklädda partier av ek, lind och tall. På Motala ströms strand kan du på våren och hösten se rastande flyttfåglar.

Många arter lever i de ekdominerade ädellövskogarna som finns i området. Ekarnas ålder och hålstadier varierar, och erbjuder goda förutsättningar för många olika små liv. I naturreservatets norra del kan du vandra genom en pelarsal med tallar, där de står raka och höga. Flera av tallarna är grova och gamla.

Områdets vidsträckta hagmarker visar sig vara före detta åkermark. Detta syns genom kantdiken och raka linjer som berättar om markens historia. På ekhagens slänter växer en örtrik friskäng och i de högre partierna växer bland annat nattviol, kattfot och jungrulin.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka sex bilar. Fikabord och informationsskyltar finns vid parkeringen.

Från parkeringen startar en orangemarkerad vandringsled intill sjön Glan. Den är knappt två kilometer lång och tar dig genom blomsterrika ekhagar, förbi jättegrytor och bjuder även på fin utsikt över Glan. Leden är lätt att vandra och självstängande grindar finns så att du lätt kommer in. För dig som vill ta en rast i området finns även en grillplats. Grillplatsen omgärdas av staket så att betesdjuren inte kan komma in.

Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 24,7 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Bridging The Gap

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer om projektet här:

Klicka på bilden för att komma till projektets webbplats.