Härvelsbo naturreservat

På en höjd precis intill sjön Stora Gullringsvattnet ligger Härvelsbo naturreservat med gammal skog.

Söder om sjön Yxningen där småländska höglandet börjar är landskapet kuperat. Här är det vanligt med tallskogsklädda höjder och blockrika sluttningar. Härvelsboskogen är ett bra exempel på denna natur med högvuxen grov granskog i sluttningar och sänkor.

I områdets branter och blockmarker finns även gott om grova gamla aspar. Här är det rikt på mossor och lavar. På asparna växer bland annat aspgelélav. Asprikedomen är möjligen en rest från tidigare luckiga betesskogar och även ek är vanligt i traktens skogsbryn.

Höjderna vid Härvelsbo når som mest 128 meter över havet eller nära 60 meter över Stora Gullringsvattnet (70 meter över havet). Det finns en gammal sägen om sjön som ska ha givit Stora Gullringsvattnet dess namn. En kvinna ansåg sig ha det så bra ställt att hon utan vidare kunde ha råd att kasta en guldring i sjön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 19,8 hektar
Skyddsår: 2018
Markägare: Privatägd
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland