Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Härvelsbo naturreservat

På en höjd precis intill sjön Stora Gullringsvattnet ligger Härvelsbo naturreservat med gammal skog.

Söder om sjön Yxningen där småländska höglandet börjar är landskapet kuperat. Här är det vanligt med tallskogsklädda höjder och blockrika sluttningar. Härvelsboskogen är ett bra exempel på denna natur med högvuxen grov granskog i sluttningar och sänkor.

I områdets branter och blockmarker finns även gott om grova gamla aspar. Här är det rikt på mossor och lavar. På asparna växer bland annat aspgelélav. Asprikedomen är möjligen en rest från tidigare luckiga betesskogar och även ek är vanligt i traktens skogsbryn.

Höjderna vid Härvelsbo når som mest 128 meter över havet eller nära 60 meter över Stora Gullringsvattnet (70 meter över havet). Det finns en gammal sägen om sjön som ska ha givit Stora Gullringsvattnet dess namn. En kvinna ansåg sig ha det så bra ställt att hon utan vidare kunde ha råd att kasta en guldring i sjön.

För dig som besökare

I reservatet finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Norr om reservatet finns en parkering med plats för tre bilar. För att komma fram till reservatet får du gå cirka 400 meter genom hagmark och skog. Det finns inga markerade leder så du får hitta fram på egen hand. Glöm inte att stänga grindar efter dig och respektera betesdjuren. Vänligen gå inte in med hund i hagen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Härvelsbo naturreservat ur beslutet från 2018. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd, buskar, grenar eller stammar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 19,8 hektar

Skyddsår: 2018

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss