Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storskogen naturreservat

Storskogens naturreservat är ett av Östergötlands större barrskogsreservat. Naturskogen är varierad med hällmarkstallskogar, lövrika sumpskogar, tallmossar och bergbranter. Vandrar du i skogen får du uppleva en miljö som är hem åt många sällsynta arter.                   

Skogen i reservatet har endast brukats försiktigt och här finns det gott om gamla träd och död ved. Många lavar, mossor, skalbaggar och vedsvampar trivs i en miljö med dessa tillgångar. Vedsvamparna brandticka och gräddticka är exempel på arter som lever i området. I de gamla träden kan du även se håligheter efter spillkråkans och
mindre hackspettens framtåg.

Liggande trädstammar och stående döda träd är fulla av olika insektslarver. Många larver förpuppas och kläcks inne i veden. Både larver och färdigbildade skalbaggar lämnar efter sig gnagspår – vackra och underliga mönster i veden som är unika för varje art. I reservatet har man bland annat hittat spår efter bronshjon och grön aspvedbock.

Där de två reservatsdelarna möts, intill skogsbilvägen, ligger en gammal kolningsplats. Här finner du kolbottnar och spår efter kolarkojor där träkol framställdes förr i tiden.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för sex till sju bilar. Vid parkeringen finns grillplats och informationsskylt om reservatet. Från parkeringen kan du följa en cirka tre kilometer lång vandringsled som tar dig upp och runt den västra delen av området. Leden är markerad med orange färg och är lätt att vandra. Leden passerar många platser där den vackra utsikten över skogslandskapet breder ut sig. Leden passerar sjön Stora Mörtgöl. Där finns ett vindskydd med grillplats.

Var uppmärksam på att det i Storskogen finns flera grupper av döda stående granar. Dessa träd har angripits av granbarkborre vilket gör att granarna lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 130,2 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00