Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Prästängsuddens lövskog naturreservat

Prästängsuddens naturreservat ligger vid sjön Tisnaren med en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Det svagt kuperade området upptas av en lundartad, ekdominerad skog med höga och rakstammiga ekar. Några ekar är dock grova och mer vidkroniga, vilket tyder på att de tidigare har stått mer ljusöppet. Trädskiktet har dessutom inslag av asp, björk, lönn, rönn, gran och tall.

Området har en rik vårflora med mattor av vitsippa, blåsippa, gullviva och liljekonvalj samt en del tandrot och ormbär. Den giftiga växten tibast med blommor på bara kvist och den köttrosa vätterosen som tar näring från hasselns rötter, blommar även här om våren. Bland sällsynta lavar finns skärelav och skuggorangelav på ek och liten punktlav på asp.

För dig som besökare

Reservatet har inga friluftsanordningar för dig som besökare. Naturreservatet är svårt att komma intill från land och det finns ingen parkering. Enklast nås området med båt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid reservatets gräns.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 12,3 hektar

Skyddsår: 2000

Kommun: Finspång

Markägare: privat 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00