Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Prästängsuddens lövskog naturreservat

Prästängsuddens naturreservat ligger vid sjön Tisnaren med en av norra Östergötlands största sammanhängande ädellövskogar.

Det svagt kuperade området upptas av en lundartad, ekdominerad skog med höga och rakstammiga ekar. Några ekar är dock grova och mer vidkroniga, vilket tyder på att de tidigare har stått mer ljusöppet. Trädskiktet har dessutom inslag av asp, björk, lönn, rönn, gran och tall.

Området har en rik vårflora med mattor av vitsippa, blåsippa, gullviva och liljekonvalj samt en del tandrot och ormbär. Den giftiga växten tibast med blommor på bara kvist och den köttrosa vätterosen som tar näring från hasselns rötter, blommar även här om våren. Bland sällsynta lavar finns skärelav och skuggorangelav på ek och liten punktlav på asp.

För dig som besökare

Reservatet har inga friluftsanordningar för dig som besökare. Naturreservatet är svårt att komma intill och det finns ingen parkering.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Prästängsuddens lövskog ur beslutet från 2000. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter mossor eller lavar.
 • Du får inte spela ljud eller musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte lägga upp båt.
 • Du får inte anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få nyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 12,3 hektar

Skyddsår: 2000

Kommun: Finspång

Markägare: privat 

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss