Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsen naturreservat

Åsen naturreservat består främst av lövrik blandskog och betade hagmarker. På höjderna växer gammal barrskog. En rullstensås löper genom reservatet och ger området dess speciella utseende.

Områdets blandskogar bjuder på en variation av trädslag och på vissa ställen finns en del ädellövträd som ek, alm, lönn och lind. Uppe på själva åsen har skogen ännu inte slutit sig. I denna torrare och ljusare miljö finns en ganska artrik flora och ett stort antal fjärilsarter. Det höga berget i östra delen med riktigt gammal och grov barrskog inramas av vackra grova och vidgreniga ekar.

Ekdammen var tidigare en åker men under Domänverkets tid anlades denna våtmark som en av flera våtmarker i området för laxuppfödning. I senare tid har ytterligare två våtmarker dämts upp längs den naturliga bäcken, i syfte att stärka den biologiska mångfalden. Ovanför Ekdammen ligger Åsens gamla torpruin och ovanför Järpdammen ligger en kolbotten.

I reservatet finns en rik flora av lavar och svampar med flera ovanliga arter. På tallved uppe på berget i söder växer ladlav, och på gamla ädellövträd kan du finna lunglav och stor knopplav. Raggtaggsvamp och mjukporing är två starkt hotade svamparter som båda förekommer i området.

För dig som besökare

Mitt i reservatet där vägarna korsar ligger parkeringen som har plats för sex bilar. Från parkeringen startar en markerad vandringsled som är cirka 2,5 kilometer lång och tar dig runt i reservatet. Delar av rundan ingår även i Östgötaleden.

Längs vandringsleden finns en rastplats med grillkåta. Inne i kåtan finns kamin och bänkar. Utanför står bord och grill med fin utsikt över Ekdammen. I reservatet finns även möjlighet att sova i vindskydd. Vindskyddet ligger på en liten avstickare längs vandringsleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Åsens naturreservat, ett kortfattat utdrag ur besluten från 2007 och 2021:

 • Motorfordon får bara köras på befintliga vägar.
 • Du får bara parkera på anvisad parkeringsplats.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Du får tälta max två dagar i följd.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på träd eller buskar, vare sig levande eller döda.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur och maskar.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 58,7 hektar

Skyddsår: 2007 och 2021

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss