Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsen naturreservat

Åsen naturreservat består främst av ädellövrik lövskog på de gamla kulturmarkerna och gammal barrskog uppe på höjderna. En rullstensås löper genom reservatet, och ger området dess speciella utseende.

Områdets skogar är alla blandskogar, och bjuder på en variation av björk, asp ek och gran. På vissa ställen i naturreservatet finns även enstaka almar, lönnar och lindar. Uppe på själva åsen har skogen ännu inte slutit sig. I denna torra, ljusare miljö finns en ganska artrik flora och ett stort antal fjärilsarter. 

Ekdammen var tidigare en åker men under Domänverkets tid anlades denna våtmark som en av flera våtmarker i området för laxuppfödning. I nutid har även ytterligare två våtmarker dämts upp längs den naturliga bäcken i syfte att stärka den biologiska mångfalden. Ovanför Ekdammen ligger Åsens gamla torpruin och ovanför Järpdammen ligger en fin kolbotten. De är en sevärdheter för dig som besökare som är nyfiken på områdets förflutna. 

Gamla björkar och thujor växer på andra sidan vägen i det gamla domänreservatet. I slänten växer den planterade ekskogen från 1930-talet. Det höga berget i östra delen med riktigt gammal och grov barrskog inramas av ett vackra grova och vidgreniga ekar.

I reservatet finns en rik lav- och svampflora med flera ovanliga och rödlistade arter. På tallved uppe på berget i söder växer ladlav, och på gamla ädellövträd kan du finna lunglav och stor knopplav. Raggtaggsvamp och mjukporing är två starkt hotade svamparter som båda förekommer i området.

För dig som besökare

Mitt i reservatet där de båda vägarna korsar ligger huvudparkeringen som har plats för cirka tio bilar. Från parkeringen startar en markerad vandringsled som tar dig upp till en kolbotten och vidare till Järpdammen och runt i reservatet. Du kan även knyta ihop denna led med Östgötaleden som går genom reservatet. Tillsammans bildar lederna en cirka tre kilometer lång promenad genom området.

Vid Ekdammen finns en mindre parkering med plats för två bilar. Nere vid vattnet finns en eldkåta med eldkamin och vedförråd. Utanför finns bord och grillaplats. Du är varmt välkommen att nyttja anläggningarna och sedan lämna dem i det skick du vill finna dem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 58,7 hektar

Skyddsår: 2007

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00