Grönholmarna naturreservat

Grönholmarna naturreservat består av två öar som ligger i sjön Glan. Öarna har ett rikt fågelliv med häckande skarv, vitkindad gås, häger, änder, vadare och kolonier av måsar och tärnor. Området har tidigare varit militärt skjutfält och det finns en gammal militärbunker i vattenbrynet.

Lilla Grönholmen är en långsmal ö bevuxen med äldre tall, ask, alm, lind, ek, getapel, björk och klibbal. I nordvästra delen finns öppna klipphällar och på södra stranden blommar rikligt med fackelblomster. I övrigt finns växter som bland annat axveronica, renfana, krussilja, tulkört och fyrkantig Johannesört.

På Stora Grönholmens östra del växer ung björkskog och yngre tall på bäddar av grus eller morän. Centralt finns en öppen gräsmarksyta som övergår i klipphedsvegetation och kala klippor. I söder längs stranden finns videsnår och al.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare. Observera tillträdesförbudet som råder under vår och sommar.

Föreskrifter

Det är förbjudet att komma närmare land än 100 meter under tiden 1 april till och med 10 juli. Området är städat ifrån explosiva projektiler men vi avråder ändå från besök under övriga delar av året.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 20 hektar
Skyddsår: 2002
Kommun: Norrköping
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland