Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grönholmarna naturreservat

Grönholmarna naturreservat består av två öar som ligger i sjön Glan. Öarna har ett rikt fågelliv med häckande skarv, vitkindad gås, häger, änder, vadare och kolonier av måsar och tärnor. Området har tidigare varit militärt skjutfält och det finns en gammal militärbunker i vattenbrynet.

Lilla Grönholmen är en långsmal ö bevuxen med äldre tall, ask, alm, lind, ek, getapel, björk och klibbal. I nordvästra delen finns öppna klipphällar och på södra stranden blommar rikligt med fackelblomster. I övrigt finns växter som bland annat axveronica, renfana, krussilja, tulkört och fyrkantig Johannesört.

På Stora Grönholmens östra del växer ung björkskog och yngre tall på bäddar av grus eller morän. Centralt finns en öppen gräsmarksyta som övergår i klipphedsvegetation och kala klippor. I söder längs stranden finns videsnår och al.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare. Observera tillträdesförbudet som råder under vår och sommar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Det är förbjudet att komma närmare land än 100 meter under tiden 1 april till och med 10 juli. Området är städat ifrån explosiva projektiler men vi avråder ändå från besök under övriga delar av året.

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 20 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss