Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Grönholmarna naturreservat

Grönholmarna naturreservat består av två öar som ligger i sjön Glan. Öarna har ett rikt fågelliv med häckande skarv, vitkindad gås, häger, änder, vadare och kolonier av måsar och tärnor. Området har tidigare varit militärt skjutfält och det finns en gammal militärbunker i vattenbrynet.

Lilla Grönholmen är en långsmal ö bevuxen med äldre tall, ask, alm, lind, ek, getapel, björk och klibbal. I nordvästra delen finns öppna klipphällar och på södra stranden blommar rikligt med fackelblomster. I övrigt finns växter som bland annat axveronica, renfana, krussilja, tulkört och fyrkantig Johannesört.

På Stora Grönholmens östra del växer ung björkskog och yngre tall på bäddar av grus eller morän. Centralt finns en öppen gräsmarksyta som övergår i klipphedsvegetation och kala klippor. I söder längs stranden finns videsnår och al.

För dig som besökare

Området har inga anordningar för dig som besökare. Observera tillträdesförbudet som råder under vår och sommar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Grönholmarnas naturreservat ur beslutet från 2002. Texten är förenklad:

 • Under perioden 1 april till 10 juli får du inte komma närmare land än 100 meter. Området är städat ifrån explosiva projektiler men vi avråder ändå från besök under övriga delar av året.
 • Du får förtöja båt maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte lägga ut bojar.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte hacka, rista, gräva, måla eller förstöra sten, berg och mark.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utnyttja reservatet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 20 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss