Hästenäs kyrkskog naturreservat

Vid sjön Yxningens strand ligger detta stora och mångformiga naturreservat som är hem för en mängd ovanliga arter. Här finns månghundraårig skog på mager hällmark och sänkor med frodig granskog, prunkande ädellövskogar och strandskog.

På höjderna växer mycket gammal tallskog. I de solvarma sydvända branterna nedanför hällmarkshöjderna klänger långsamväxande ekar och andra lövträd. Längre ner i sluttningarna tar den frodiga och örtrika granskogen över. Ofta med ett rikt inslag av grov död ved. På flera platser i reservatet finns enstaka månghundraåriga och grovgreniga ekar, som vittnar om att området haft en lång historia som skogsbete. Nära Yxnerum och runt de gamla torpen finns lövskogar med ett stort ekinslag. 

I detta stora skogsreservat finns många sällsynta och känsliga arter. Som exempel kan nämnas skalbaggen svart praktbagge som lever i gammeltallar och svampen ullticka som man hittar på granlågor. Båda dessa arter är hotade men i Hästenäs kyrkskog är de relativt vanliga. Här finns till och med mycket krävande arter som svampen lackticka som växer på granlågor och skalbaggen raggbock som lever i döda liggande tallstammar.

Tre mindre sjöar finns inom området; Sörgöl, Hästgöl och Svartgöl och i söder ligger den stora sjön Yxningen. En stor tjäderlekplats finns också i reservatsområdet.

För dig som besökare

Sammanlagt finns drygt en mil markerad vandringsled i reservatet plus cirka sex kilometer vägar. Lederna går att knyta ihop på olika sätt och på så vis anpassa efter hur långt eller kort du vill vandra. Lederna är bitvis krävande att gå. Från parkeringen startar flera vandringsleder in i reservatet. Du kan även starta din vandring från ångbåtsbryggan vid Yxnerum. Denna vandringsslinga går genom betade ekhagar. Sommartid betas de av nötkreatur och under denna period avråder vi från att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Dass finns vid parkeringen och ett flertal grillplatser finns spritt i reservatet. För dig som vill fiska går det att köpa fiskekort i Yxningens fiskevårdsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Norr om Hästgöl ligger en vit plasteka förtöjd. Den får du låna, på eget ansvar för att ta dig en båttur ut till vindskyddet på andra sidan sjön.

Vid Djurnäseudde är eldstaden av enklare modell på marken. Leden dit är inte heller markerad men den går på en gammal körväg i skogen.

Vid Alger leder en stig upp till en friluftskyrka där det också finns eldplats och fikabord.

En omarkerad stig går från Aspdalen upp till den lilla sjön Svartgöl. Utmed stigen finns en gammal kolmila som är kolad men inte riven, vilket är ovanligt.

Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att träden lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från besluten om Hästenäs kyrkskogs naturreservat från 2006 och 2014:

 • Du får inte sätta upp affisch, tavla eller liknande.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte rida eller cykla, förutom på befintliga vägar.
 • Du får inte utöva bergsklättring.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn eller dylikt.
 • Du måste hålla din hund kopplad. Undantag gäller för jakthund vid sådan jakt som är tillåtet i reservatet.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får plocka bär och matsvamp men du får inte plocka eller gräva upp andra svampar, växter, mossor eller lavar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får bara göra upp eld på anordnad eldplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 698 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Med kollektivtrafik

Närtrafik finns att beställa från Åtvidaberg till Yxnerum. Mer information om detta finns på Östgötatrafikens hemsida.

Med bil

Hästenäs kyrkskog ligger vid Yxnerum, drygt två mil utanför Åtvidaberg. Vid Yxnerum är det skyltat till reservatet. Det finns en parkering med plats för sex bilar.

Med GPS

För att hitta parkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.28218,16.22923

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss