Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gällsängenskogen naturreservat

Gällsängenskogen är en lummig lövskog som sjuder av liv. Här finns mycket spännande att upptäcka, inte minst om våren. Du kan uppleva den vackra naturen från den gamla brukningsvägen som går rakt genom naturreservatet. Från vägen är det också lätt att göra korta avstickare in i skogen.

Namnet Gällsängenskogen antyder att området har en historia som slåtteräng. Det visar också gamla kartor. På en karta från 1746 står det att lövängen var "med björskog beväxt, kan underhålla åtta stycken hästar till bärgningstiden". Efter ängsepoken användes området som betesmark fram till 1937. Därefter har lövträden tagit över och i naturreservatet växer idag en frodig lövskog med asp, björk och hassel.

Om våren är fågelsången intensiv i lövskogen. Trastar, sångare och mindre vanliga småfåglar som grå och mindre flugsnappare står för underhållningen. Här finns också gott om hackspettar som mindre hackspett och göktryta. De lämnar tydliga spår efter sig. Många högstubbar, stående kronlösa träd, är fulla av hål efter hackspettar på jakt efter skalbaggar och andra småkryp.

I Gällsängsenskogen finns många gamla och döda lövträd. Det är annars en bristvara i dagens skogar vilket drabbar många växter och djur som är beroende av murken lövved. I naturreservatet lever exempelvis de vackra och ovanliga svamparna vit vedfingersvamp och kandelabersvamp. Den mjuka lövveden är också utmärkt för hackspettarnas bon.

Kanske är Gällsängenskogen som vackrast om våren. Då täcks marken av stora mängder blå och vita sippor. I maj-juni blommar den vackra tandroten. Den förökar sig med mörka groddknoppar som sitter längs stjälken. Det gör den lätt att skilja från liknande arter.

För dig som besökare

Reservatet har ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Storlek: 15,7 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00