Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Fallingeberg naturreservat

Strax öster om sjön Yxningen ligger Fallingebergs naturreservat. Reservatet är ett större område med omväxlande barrskog, där träd i olika åldrar skonats från skogsbruk. Här kan du förundras av en sagolik och orörd skogsmiljö.

På reservatets trädklädda marker växer hällmarkstallskog på höjderna och granskog i sänkorna. I området finns även mindre sumpskogar. Utöver barrskog har skogsområdet även ett stort inslag av grova lövträd.

Många av träden i området är mycket gamla och här och var finns det gott om död ved. Den döda veden erbjuder livsrum åt många arter, bland annat den ovanliga vedsvampen kandelabersvamp som lever på liggande, döda aspar.

I de delar av reservatet där skogen är gles och ljus trivs de trolska hänglavarna. De lever endast i gammal skog, där luftfuktigheten är jämn och hög. Dessa förhållanden hittas endast i skog som har skonats från skogsbruk och andra snabba förändringar under en lång tid.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar i Fallingebergs naturreservat men du kan komma hit till fots via Östgötaleden som går rakt igenom reservatet. Leden går från Svartvik och Karlslund i norr ner till Fallingeberg. Inte långt från torpet Svenssund finns en större kolbotten. Informationsskylt om reservatet finns utmed leden.

Var uppmärksam på att det finns stående döda granar i området. Granarna har dött av granbarkborreangrepp och dessa träd blir lätt spröda och kan gå av. Var försiktig när du går längs Östgötaleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet från 2003 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i Fallingebergs naturreservat:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla dina husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte bergsklättra.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller vedsvampar (svampar som växer på trädstammar, grenar och stubbar).
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in insekter, snäckor och småkryp.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan
  leda till negativ påverkan på växter och djur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 53,5 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss