Trangölens barrskog naturreservat

Trangölens barrskog består av en bergshöjd med omgivande sluttningar. På höjdernas hällmarker reser sig en vacker tallskog. I sluttningarna smyger sig fuktiga myrmarker in med gamla granar och lövträd.

I Trangölens barrskog är tallskogen den vanligaste synen. Tallarna växer både på magra hällmarker och frodigare blåbärsmarker. Kring hällarna finns även klena gamla granar som stått här länge och växt väldigt långsamt. I områdets utkanter ligger små myrmarker.

I granskogen i väster finns det mycket död ved och en rik mossflora, bland annat en liten mängd av den rödlistade vedflikmossan. Här rinner även en bäck fram och i sluttningen intill är det fuktigt med ytligt grundvatten. Trangölens barrskog ligger nära Orrkojgölarnas naturreservat.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka sju bilar. Från parkeringen kan du promenera längs skogsbilvägen som går utmed reservatets östra gräns. Efter drygt 400 meter kan du ta in på en mountainbike-slinga som passerar genom reservatet på sin väg mellan Jursla och Svärtinge. I hela området finns ett omfattande system av leder som sköts om av Norrköpings kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Trangölens barrskog ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

  • Du får inte ta grenar eller annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar eller kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förCykelled Cykelled
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 23 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Norrköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss