Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skullebo naturreservat

Skullebos skogar och kärr är hem åt en rad ovanliga arter av mossor, lavar, växter och svampar. Östgötaleden går genom Svensbokärret och vidare in genom gammelskogen. I skogen är mängden fallna trädstammar stor. De gamla träden står tätt och i söder är marken kuperad och svårframkomlig av block och sten.

I södra delen av Linköpings kommun ligger Skullebo naturreservat med värdefulla kärr och gammal skog. I kärren finns det gott om ovanliga mossor som käppkrokmossa, olika skorpionmossor och stor skedmossa. Här växer även orkidéerna ängsnycklar och korallrot.

I skogen finns det gott om gamla träd som är cirka 150 till 200 år. Närvaron av svampen tallticka på de gamla tallarna visar att träden har en hög ålder. Talltickan växer helst på träd som är äldre än 120 år.

Det finns många fallna träd och på den döda veden finns det gott om krävande arter som är typiska för en fuktig och gammal skog. På ved av tall och gran växer exempelvis grön sköldmossa, vedtrappmossa, kornknutmossa, gullgröppa och ullticka. Skogens gröna mossgolv smyckas här och var av växter som grönpyrola och orkidén knärot.

För dig som besökare

På vägen mot reservatet, strax innan Svensbo gård finns en parkering för besökare med plats för 10 till 15 bilar. Parkeringen är även en av Östgötaledens startplatser. Östgötaleden, som är markerad med orange färg, passerar genom reservatet. Leden är belagd med spång över kärret.

I anslutning till reservatet ligger Svensbo gård som består av ett gammalt torp med uthus. En ladugård och ett mindre hus har återuppbyggts i gammal stil av Skogsstyrelsen för att smälta in i den gamla skogsgårdsmiljön. Flera infoskyltar informerar om det traditionella livet på en liten skogsgård.

Ladugården står öppen för alla och fungerar även som vedförråd. Det lilla huset intill får användas som övernattningsstuga- här finns både eldstad, bord, bänkar och enkla britsar för övernattning. Vid Svensbo gård finns ett enkelt dass, grillplats med tak och flera fikabord.

Det finns även en cirka 1,5 kilometer lång skogsstig som rundar kärret. Stigen startar vid Svensbo gård och går norrut förbi ett vindskydd med en enkel eldplats. Stigen är omarkerad i terrängen. Byggnader och anordningar ägs och förvaltas av Skogsstyrelsen.

Närmaste busshållplats heter Haraldsbo och ligger 6 kilometer från reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Skullebos naturreservat ur beslutet från 2022. Texten är förenklad:

  • Du får tälta maximalt två dygn i följd.
  • Du får inte skada eller avsiktligt störa djurlivet.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger för fler än 50 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 16 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Linköping

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland förvaltar naturreservatet. Skogsgården och dess anläggningar förvaltas av Skogsstyrelsen.

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss