Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dämpekulla naturreservat

Få naturreservat har så många olika naturmiljöer som Dämpekulla. Här kan besökaren njuta av blomstersmyckade hagmarker, häpnas över gigantiska gamla träd i skogen och utforska spännande bäckar och lämningar efter en gammal såg.

De som passerar på vägen mellan Asby och Norra Vi anar nog inte vilken naturskatt som gömmer sig i skogen kring torpet Renavad. Redan tidigt på våren lyser blåsipporna upp marken och den lilla busken tibast öppnar sina små rosa blommor innan löven ens hunnit spricka ut.

Den som har tagit stövlarna på följer kanske bäcken från sjön Välen som slingrar sig fram på sin väg mot sjön Sommen. Bäcken kantas av vackra lövskogar. Under sommaren blommar bäckbräsman med vita blommor. I bäcken finns lämningar efter en såg som troligen uppfördes vid mitten av 1800-talet. Du kan göra en avstickare upp till en höjd nära torpet Renavad. Där kan du tillsammans med de gamla tallarna njuta av utsikten över det omgivande landskapet.

På färden längre in i området passeras jättelika trädbjässar av både tall, gran och ek. Snart är du framme vid hagmarken där det bland annat finns ett fornområde med 12 fornåkrar. Här finns även lämningar efter Dämpekulla gård som fanns redan på 1400-talet. Blomsterprakten är intagande med gullvivor, jungfrulin och mandelblom i gult, blått och vitt. Landskapet är böljande med långsträckta sluttningar och flera små kullar. Här och var står jättelika ekar med majestätiska kronor. På stammarna trivs sällsynta lavar. Kanske trivs du också alldeles utmärkt intill en ek med fikakoppen i handen.

Bäck som slingar sig fram i Dämpekulla naturreservat

Bäck som slingar sig fram i Dämpekulla naturreservat. Foto: Linnea Holmstrand

För dig som besökare

I reservatet finns inga anläggningar för friluftslivet men det finns en grusad yta längs med vägen som passerar söder om reservatet där man kan parkera några bilar. Från vägen är det en kort promenad för att komma till naturreservatets södra kant.

Stora delar av reservatet betas sommartid av nötkreatur. Under denna period avråder vi dig att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Den som tar sig upp till reservatets nordvästra kant kan fortsätta sin vandring på Kyrkleden. Leden användes förr av kyrkobesökare och är idag vandringsled mellan Asby och Marek (Rockarps kulle). Denna vandringsled sköts av Asby Uddes hembygdsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Dämpekulla naturreservat från 2020.

  • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ved, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte samla ryggradslösa djur. Undantag är enstaka individer för artbestämning. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs för att använda fällor.
  • Du behöver Länsstyrelsens tillstånd för att anordna tävlingar.
  • Du behöver Länsstyrelsens tillstånd för att genomföra studie som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 32,8 hektar

Skyddsår: 2020

Kommun: Ydre

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss