Svalgölenbranten naturreservat

Det är ingen frågan om att det är brant i Svalgölenbranten. Men du som besökare belönas med god motion och framför allt en vandring i 150-årig skog. Dessutom kan du besöka ett bedårande gammalt kulturlandskap uppe vid torpet Källstugen. 

Det gamla torpstället Källstugan ligger som en öppen oas i den mossrika granskogen. Där uppe möts du av spår från gångna tiders vardagsliv och brukande av marken. Stora högar med sten markerar plats för gamla åkerlappar. I dessa odlingsrösen hamnade stenar som låg i vägen för plogen. I den öppna marken finns också rester av gamla lövängar med hamlade träd och vid ruinerna till byggnaderna ligger den gamla stensatta brunnen.

Källstugan var en utgård till Vipprössle som på 1700-talet bestod av fyra bondgårdar. Källstugan övergavs så sent som på 1950-talet men där blommar fortfarande klassiska torpväxter som akleja, brandgul lilja och såpnejlika. Om du sätter dig bland blommorna och tar fram termosen och leverpastejmackan kommer du att bli underhållen av den svartvita flugsnapparens trevliga sång.

Skogen erbjuder ytterligare en upplevelse. Här finns träd som är över 300 år gamla. Skogen här har inte brukats så intensivt på grund av alla stenblock och branter. Därför finns här flera sällsynta insekter, svampar och lavar. De har fantasifulla namn som ostticka, raggbock och dvärgtufs.

För dig som besökare

Från parkeringsplatsens informationsskylt följer du vandringsleden, cirka 2,5 kilometer, upp till Källstugan, över stensatta kulturvägar och gamla stenbroar, tillbaka till bilen igen. Från parkeringsplatsen når du också till Åbobrantens naturreservat någon kilometer norrut. Du kan även passa på att göra ett besök i intilliggande Högstugans naturreservat eller Trollgölens naturreservat. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 74 hektar
Skyddsår: 2015
Markägare:
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland