Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svalgölenbranten naturreservat

Det är ingen frågan om att det är brant i Svalgölenbranten. Men du som besökare belönas med god motion och framför allt en vandring i mycket gammal skog. Dessutom kan du besöka ett fint gammalt kulturlandskap uppe vid torpet Källstugan. 

Det gamla torpstället Källstugan ligger som en öppen oas i den mossrika granskogen. Där uppe möts du av spår från gångna tiders vardagsliv och brukande av marken. Stora högar med sten markerar plats för gamla åkerlappar. I dessa odlingsrösen hamnade stenar som låg i vägen för plogen. I den öppna marken finns också rester av gamla lövängar med hamlade träd och vid ruinerna till byggnaderna ligger den gamla stensatta brunnen.

Källstugan var en utgård till Vipprössle som på 1700-talet bestod av fyra bondgårdar. Källstugan övergavs så sent som på 1950-talet men där blommar fortfarande klassiska torpväxter som akleja, brandgul lilja och såpnejlika. Om du sätter dig bland blommorna om våren och tar fram fikakorgen kommer du troligen att bli underhållen av den svartvita flugsnapparens trevliga sång.

Skogen erbjuder ytterligare en upplevelse. Här finns träd som är över 300 år gamla. Skogen här har inte brukats så intensivt på grund av alla stenblock och branter. Därför finns här flera sällsynta insekter, svampar och lavar. De har fantasifulla namn som ostticka, raggbock och dvärgtufs.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka tio bilar. Från parkeringsplatsens informationsskylt följer du vandringsleden som går i rundslinga som totalt är cirka 2,5 kilometer. Leden tar dig upp till torplämningen Källstugan, över stensatta kulturvägar och gamla stenbroar. Fikabord finns både vid parkeringen och vid Källstugan.

Från parkeringsplatsen når du också till Åbobrantens naturreservat någon kilometer norrut. Du kan även passa på att göra ett besök i intilliggande Högstugans naturreservat eller Trollgölens naturreservat. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Svalgölenbrantens naturreservat ur beslutet från 2015. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på bilvägen fram till reservatets parkeringsplats.
 • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka skogsklocka, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
 • Du får inte störa eller skada djurlivet genom att klättra i boträd eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du får inte göra upp eld med kvistar, grenar eller stammar från naturreservatet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 20 personer.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 74 hektar

Skyddsår: 2015

Kommun: Linköping och Kinda

Markägare: Naturvårdsverket och Linköpings stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss