Lindenäs naturreservat

I Lindenäs naturreservat får man urskogskänsla. Skogens höga ålder skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Reservatet är ett småkuperat område med äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog.

De äldre tallarna som finns utspridda i reservatet är mycket gamla med pansarbark och i några finns bohål. I området lever annars sällsynta arter som har gamla träd eller fallna stammar som livsmiljö. Exempel på dessa arter är kattfotslav, gammelgranslav och vedtrappmossa.

En kolbotten, de vill säga det som blir kvar efter en kolmila när man tagit ut kolet, finns bevarad i reservatets nordvästra del. Kolbottnen syns som en rund upphöjning i skogen. Intill kolbottnen finns ruinen efter kolarkojan som användes när man vaktade kolmilan under kolningsprocessen.

För dig som besökare

En parkering finns för besökare cirka 500 meters promenadväg från reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 14,9 hektar
Skyddsår: 2006
Markägare: statligt
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland