Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindenäs naturreservat

I Lindenäs naturreservat kan du uppleva något så ovanligt som känslan av urskog och orördhet. Skogens höga ålder skapar förutsättningar för ett rikt växtliv och djurliv. 

Reservatet är småkuperat med äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog. De äldre tallarna som finns utspridda i reservatet är mycket gamla vilket man kan se på den grova "pansarbarken". I några av träden finns bohål skapade av hackspettar. 

I området lever annars sällsynta arter som har gamla träd eller fallna stammar som livsmiljö. Några exempel på dessa arter är kattfotslav, gammelgranslav och vedtrappmossa.

En kolbotten finns bevarad i reservatets nordvästra del. En kolbotten kallas det spår som finns kvar efter en kolmila. Kolbottnen syns som en rund upphöjning i skogen. Intill kolbottnen finns lämningarna efter kolarkojan som användes när man vaktade kolmilan under kolningsprocessen.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns som har plats för tre bilar. Från parkeringen är det cirka 500 meters promenadväg till reservatet. Från parkeringen går en markerad vandringsled som leder dig i en slinga runt i gammelskogen. Leden är cirka 2,4 kilometer lång och är markerad med orange färg. Har du tur kanske du får möta en tjäder på din promenad genom tallskogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Lindenäs naturreservat. Reglerna nedan är ett förenklat utdrag från beslutet taget år 2006.

 • Du får inte köra motordrivet fordon.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel. Undantag gäller för jakthund under tillåten jakt.
 • Du får inte rida eller cykla i reservatet. Undantag på befintlig väg.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka hela eller delar av mossor, lavar eller svampar. Undantag för
  matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur som till exempel insekter, spindlar och snäckor.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 14,9 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00