Lindenäs naturreservat

I Lindenäs naturreservat får man urskogskänsla. Skogens höga ålder skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Här kan man uppleva orördhet och gångna tiders skogar.

Reservatet är ett småkuperat område med äldre tallskogar, hällmarker och ett mindre område med gammal granskog.

De äldre tallarna som finns utspridda i reservatet är mycket gamla med pansarbark och i några finns bohål. I området lever annars sällsynta arter som har gamla träd eller fallna stammar som livsmiljö. Exempel på dessa arter är kattfotslav, gammelgranslav och vedtrappmossa.

En kolbotten, de vill säga det som blir kvar efter en kolmila när man tagit ut kolet, finns bevarad i reservatets nordvästra del. Kolbottnen syns som en rund upphöjning i skogen. Intill kolbottnen finns ruinen efter kolarkojan som användes när man vaktade kolmilan under kolningsprocessen.

För dig som besökare

En parkering finns för besökare cirka 500 meters promenadväg från reservatet. I övrigt finns inga leder eller andra anordningar för dig som besökare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 14,9 hektar

Skyddsår: 2006

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00