Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torstorpeskogen naturreservat

Torstorpeskogen ligger sydväst om sjön Mäseln strax intill Finspångs tätort. Området har under många årtionden varit ett välbesökt friluftsområde. Mossrika granskogar och blåbärstallskog har ramat in de många löpspåren, vandringsleder och ridstigar som finns här.

Områdets natur och historia

Förutom granskog finns det i naturreservatet även områden med gammal tall och grov asp. Terrängen är kuperad och runt Torstorpeberg finns branter som gör det svårt att ta sig fram. I forna orostider drog folket nytta av de svårintagliga branterna och uppförde en borg på berget. Tar du dig till fornborgen kommer du befinna dig på en höjd av 86 meter över havet. Här kan du njuta av en milsvid utsikt och se ända bort till Godegårdshöjderna, Kolmården och Veteklint.

Efter 2018 års torka har skogen gradvis ändrat utseende då stora delar påverkats av granbarkborre. Den döda veden är en stor tillgång för naturmiljön och många arter som lever av och i den döda veden. Men de stående döda granarna är på flera sätt en utmaning för områdets stora friluftsvärden. Efterhand när risken för fallande träd minskar finns ett stort värde i att en gammelskog bevarats så nära en tätort, det kan vara till nytta för exempelvis grundskola och andra utbildningar.

En ridstig genom Torstorpeskogens naturreservat. 

En ridstig går genom Torstorpeskogens naturreservat.

För dig som besökare

Någon anordnad parkering till reservatet finns ännu inte men området ligger strax väster om Finspång, på gång- och cykelavstånd från tätorten.

Naturreservatet angränsar till Torstorps motionscentral. På andra sidan viken strax utanför reservatet ligger Mäselns badplats. I området finns ett flertal motionsspår, vandringsleder och ridstigar. Den lokala "Mäselnleden" passerar bland annat genom reservatet. Den bjuder på fem kilometer medelsvår vandring runt sjön.

OBSERVERA!

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i reservatet. Granarna har angripits av granbarkborre vilket gör att dessa träd lätt blir spröda och kan gå av. Var försiktig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Detta är ett förenklat utdrag ur beslutet om Torstorpeskogens naturreservat från 2022 som beskriver vilka regler som gäller för besökare i naturreservatet.

  • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar. Undantag är att du får ta nedfallna grenar som är klenare än fem centimeter i diameter för att tända en grilleld.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo.
  • Du får inte gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada mark, berg och sten genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar med fler än 500 deltagare.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få göra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 60,5 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Finspång

Markägare: Holmen skog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss