Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skrickerum naturreservat

Skrickerum är en av Östergötlands finaste gammelbarrskogar. Här kan du uppleva en flera hundra år gammal skog med många spår av äldre generationers arbete med småskaligt jordbruk, skogsbete, kolning och gruvdrift.

Skrickerum är ett ovanligt stort skyddat barrskogsområde för att ligga i södra Sverige. I reservatet finns tallar som är 200 år eller ännu äldre, men även frodiga löv- och sumpskogar. Naturen är omväxlande med berg och sluttningar, raviner, dalgångar, skogstjärnar och små fina bäckar som slingrar sig fram.

Vissa gamla tallar är svedda på ena sidan och har så kallade brandljud. Detta vittnar om skogsbränder, bland annat en som härjade under sommaren 2011 ovanför Pukgöl.

Förr sjöd Skrickerums skogar av många olika verksamheter som jordbruk, skogsarbete och även gruvbrytning. Här fanns hagar och små åkerlyckor, men i stora delar av området har djuren även betat i skogen. Vid Norra Trankärr finns en gammal torpruin. Kolbottnar visar att träkol framställts i kolmilor. Under 1700- och 1800-talen bröts koppar och flera mineraler i Skrickerums gruva.

I reservatet finns många döda träd, stående och omkullfallna. Den döda veden bidrar till att sällsynta mossor och lavar samt insekter som jättesvampmal kan leva här. Ovanliga svampar är kandelabersvamp och koralltaggsvamp. Den stora orörda skogen är attraktiv för tjäder och andra skogsfåglar, men även för korsnäbb och flera olika hackspettar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för sex till sju bilar. Reservatet nås från den gamla timmervägen mellan Knappemåla och Skrickerum. Vid parkeringsplatsen finns informationsskylt, vindskydd, grillplats, vedförråd och bord.

Från parkeringen går en orangemarkerad vandringsslinga upp mot Skrickerums gamla gruva, vidare till sjön Pukgöl och tillbaka till parkeringen. Vandringsleden är totalt cirka tre kilometer lång. Det är en fin och lättvandrad led i en charmig gammelbarrskog. På höjden ovanför Pukgöl finns några fikabord och en liten eldplats.

Om du färdas längs vägen som går genom reservatet kan du se två våtmarker vid Norra Trankärr. Våtmarkerna har anlagts som en del av reservatets skötsel. Ett fikabord finns vid en av våtmarkerna utmed vägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 115 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00