Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skrickerum naturreservat

Skrickerum är en av Östergötlands finaste gammelbarrskogar. Här kan du uppleva en flera hundra år gammal skog med många spår av äldre generationers arbete med småskaligt jordbruk, skogsbete, kolning och gruvdrift.

Skrickerum är ett ovanligt stort skyddat barrskogsområde för att ligga i södra Sverige. I reservatet finns tallar som är 200 år eller ännu äldre, men även frodiga löv- och sumpskogar. Naturen är omväxlande med berg och sluttningar, raviner, dalgångar, skogstjärnar och små fina bäckar som slingrar sig fram.

Vissa gamla tallar är svedda på ena sidan och har så kallade brandljud. Detta vittnar om skogsbränder, bland annat en som härjade under sommaren 2011 ovanför Pukgöl.

Förr sjöd Skrickerums skogar av många olika verksamheter som jordbruk, skogsarbete och även gruvbrytning. Här fanns hagar och små åkerlyckor, men i stora delar av området har djuren även betat i skogen. Vid Norra Trankärr finns en gammal torpruin. Kolbottnar visar att träkol framställts i kolmilor. Under 1700- och 1800-talen bröts koppar och flera mineraler i Skrickerums gruva.

I reservatet finns många döda träd, stående och omkullfallna. Den döda veden bidrar till att sällsynta mossor och lavar samt insekter som jättesvampmal kan leva här. Ovanliga svampar är kandelabersvamp och koralltaggsvamp. Den stora orörda skogen är attraktiv för tjäder och andra skogsfåglar, men även för korsnäbb och flera olika hackspettar.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för sex till sju bilar. Reservatet nås från den gamla timmervägen mellan Knappemåla och Skrickerum. Vid parkeringsplatsen finns informationsskylt, vindskydd, grillplats, vedförråd och bord.

Från parkeringen går en orangemarkerad vandringsslinga upp mot Skrickerums gamla gruva, vidare till sjön Pukgöl och tillbaka till parkeringen. Vandringsleden är totalt cirka tre kilometer lång. Det är en fin och lättvandrad led i en charmig gammelbarrskog.

Vid sjön Pukgöl gör leden en liten avstickare upp på en höjd med fin utsikt. Här uppe finns ett fikabord och en enkel grillplats. Det finns inte något vedförråd här, så om du vill grilla här uppe så får du bära med dig ved från vedförrådet vid parkeringen.

Om du färdas längs vägen som går genom reservatet kan du se två våtmarker vid Norra Trankärr. Våtmarkerna har anlagts som en del av reservatets skötsel. Ett fikabord finns vid en av våtmarkerna utmed vägen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Skrickerums naturreservat ur beslutet från 2011. Texten är förenklad:

 • Motorfordon får endast köras på vägar.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa eller skada djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 115 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss