Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kottebo naturreservat

Kottebo naturreservat består av fyra friliggande delområden på ömse sidor om vägen mellan Ulrika och Kisa intill sjön Drögen. På de dramatiska branterna växer gammal skog som är hem åt en mängd ovanliga växter och djur.

Reservatets natur och arter

I det kraftigt kuperade reservatet växer barrskog med gott om asp och andra lövträd. I en sänka norr om stora vägen växer ren ädellövskog.

Här hittar du det ovanliga och storväxta gräset storgröe med sina ljusgröna, breda blad. Den sköna vårärten blommar på flera håll under maj och juni med violetta blommor. Bladen är karaktäristiskt klargröna. Storgröe och vårärt gynnas liksom flera av reservatets ovanliga växter och svampar av markens rika näringsinnehåll och rinnande markvatten.

Andra av reservatets sällsynta arter lever på gamla lövträd och död lövved, något som är en bristvara i dagens landskap. Hit hör den stora bladlaven lunglav som växer på ädellövträd. På omkullfallna aspar kan du hitta den hotade kandelabersvampen som växer just i formen av små kandelabrar.

För dig som besökare

En parkering finns för besökare med plats för två bilar. I övrigt finns inga anordningar för friluftslivet men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kottebo naturreservat ur beslutet från 2024. Texten är förenklad:

  • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte gräva upp växter.
  • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar men du får plocka matsvamp.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 100 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 23,8 hektar

Skyddsår: 2002 och 2024

Kommun: Linköping och Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss