Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tjuttorp naturreservat

Vandringsleden tar dig genom slåtteräng och lummig lövskog som ljuder av fågelsång om våren. Här finns örtrik granskog med mossbelupna block och ungskog som liknar föryngringen på ett brandfält. De små men vackert blommande ängsresterna påminner om hur generationer Tjuttorpsbor nyttjat markerna genom bete, slåtter och lövtäkt.

Vid sjön Västjutens sydöstra spets någon mil norr om Lotorp ligger Tjuttorps lövskog, även kallad Tjensudden eller Tjuttorpe ängar. Området är bekant sedan lång tid tillbaka som en vacker lövskog. Lövskogen står i ljus kontrast mot den mörkare brukade barrskogen som omger reservatet.

Tjuttorp ligger i en trakt där det tidigare funnits stora lövbrännor, det vill säga lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. I vårt nuvarande skogslandskap är gamla lövträd och lövskogar en bristvara. Allt eftersom skogen utanför naturreservatet slutit sig, har lövbrännans arter av sällsynta mossor, lavar och svampar tagit sin tillflykt hit.

Marken är rik med rörligt markvatten och basiska mineraler i moränen. Här finns växter som vårärt och tibast och chans att se många fåglar, bland annat hackspettar. Områdets östra halva har ända sedan 1950-talet betraktats som ett internt reservat av den tidigare markägaren Holmen.

Den äldre markanvändningen är intressant och kartor kan berätta om äng, hagar och lövrika skogsbeten. Tjuttorp har varit en betydande bosättning med upp till cirka 100 invånare. Här har bott som mest fem familjer. Ända fram till 1945 bärgades ängshö från våtmarkerna men detta bruk upphörde i samband med att man gjorde sig av med betesdjuren. Ett par mindre områden har vårdats med slåtter även det senaste årtiondet.

För dig som besökare

Vandringslederna går i två rundslingor och sammanlagt är hela sträckan tre kilometer. En av stigarna leder dig längst ut på udden där det finns en rastplats med eldstad. 

I området har granbarkborreangrepp gjort att flera granar har dött. Var uppmärksam och gå inte in i områden med döda stående granar när det blåser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Tjuttorps naturreservat ur beslutet från 2016. Texten är förenklad:

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte samla ved, bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka skogsklocka, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka matsvamp.
 • Du får inte skada djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger för fler än 20 personer.
 • Du behöver särskilt tillstånd för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 67,1 hektar

Skyddsår: 2016

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss