Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skenäs naturreservat

Skenäs naturreservat ligger på en mindre halvö på Bråvikens södra sida cirka två mil öster om Norrköping. Här finns ekbackar, blandskogar, betade havsstrandängar och grunda bottnar som är värdefulla för bland annat fiskbestånden och fågellivet.

En ekhage med grova ekar ligger vackert i en sluttning ned mot en större havsstrandäng. Havsstrandängen ligger till största delen utanför reservatet men är skyddad som ett Natura 2000-område. Mot väster sticker halvön Hässelholmen ut i Bråviken och här växer en luckig skog med en blandning av olika trädslag. De flesta träden är gamla men det finns också en yngre generation. Här och var syns rikligt med döda träd, både stående och fallna.

Lite längre ut på vattnet ligger Ljungholmen, en ganska hög och kuperad ö med gamla tallar och öppna klippor. På ön finns mycket död ved i olika storlekar och olika grader av nedbrytning.

I reservatet ingår även en bit av Bråvikens grunda bottnar som har höga marina naturvärden. "Skogar" av undervattensväxter breder ut sig och innehåller till exempel arterna axslinga, borstnate, hornsärv och friflytande blåstång. Dessa samhällen av växter är viktiga livsmiljöer för insekter, snäckor, musslor, kräftdjur, fiskar och fåglar.

Reservatet är särskilt uppmärksammat som en viktig fågellokal. Tillsammans med Ållonöfjärden och Svensksundsviken är Skenäs ett internationellt utpekat så kallat Ramsar-område för rastande fåglar.

För dig som besökare

Det finns ingen parkering eller andra anordningar för dig som besökare. Fritt spöfiske gäller i Bråviken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Skenäs naturreservat ur beslutet från 2023. Texten är förenklad:

  • Du får inte samla grenar och annat trä.
  • Du får inte göra någon skada på vare sig levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, kräftdjur, maskar, alger, lavar, mossor, svampar, ormbunksväxter eller lummerväxter.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Storlek: 111,3 hektar

Skyddsår: 2023

Kommun: Norrköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss