Östergötlands natur- och kulturguidningar

Välkommen ut på guidningar i hela Östergötland! Målet med guidningarna är att ge kunskap om naturvärden, naturvård och kulturhistoria samtidigt som vi vill uppmuntra till friluftsliv och bättre folkhälsa. De flesta guidningarna äger rum i naturreservat och fornvårdsområden.

Östergötlands natur- och kulturguidningar är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Östergötlands museum och de kommuner som vill vara med. Programmet delfinansieras av Region Östergötland. Varje år ger vi ut ett program med hundratals arrangemang för både stora och små. 

Kontakt