Östergötlands natur- och kulturguidningar

Välkommen ut på guidningar i hela Östergötland! Målet med guidningarna är att ge kunskap om naturvärden, naturvård och kulturhistoria samtidigt som vi vill uppmuntra till friluftsliv och bättre folkhälsa. De flesta guidningarna äger rum i naturreservat och fornvårdsområden.

Östergötlands natur- och kulturguidningar är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Östergötlands museum och de kommuner som vill vara med. Programmet delfinansieras av Region Östergötland. Varje år ger vi ut ett program med hundratals arrangemang för både stora och små. 

Med anledning av coronaviruset:
Vi kommer genomföra de flesta guidningar som planerat. Men då det är olika arrangörer och olika typer av arrangemang kan det innebära att vissa guidningar kan komma att ställas in med kortare varsel. För korrekt information ber vi er därför att kontakta arrangören för just den guidning ni vill gå. 

Kontakt