Bråxvik naturreservat

Utmed Östersjön vid Vikbolandet ligger Bråxviks naturreservat med vidsträckta havsstrandängar och gammal barrskog.

Vidsträckta och betade havsstrandängar är det första intrycket av Bråxviks naturreservat. Även en del av skogen I Bråxvik har en historia som betesmark. Men på 60-talet och 70-talet upphörde betet och områdena planterades igen. Tack vare pengar från EU:s Life-fond har dessa områden kunnat restaureras till att åter bli skogsbete.

Gamla tallar är den vanligaste synen om du vandrar i Bråxviks skogsområden. Där finns också en del gamla granar som vuxit långsamt i den karga miljön.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två till tre bilar. På parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare.

Var vänlig och tänk på att inte störa fåglarna på strandängarna under våren och försommaren när de har ungar. Under sommarhalvåret betas strandängarna och delar av skogen av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 97 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats