Bråxvik naturreservat

Utmed Östersjön vid Vikbolandet ligger Bråxviks naturreservat med vidsträckta havsstrandängar och gammal barrskog.

Vidsträckta och betade havsstrandängar är det första intrycket av Bråxviks naturreservat. Även en del av skogen I Bråxvik har en historia som betesmark. Men på 60-talet och 70-talet upphörde betet och områdena planterades igen. Tack vare pengar från EU:s Life-fond har dessa områden kunnat restaureras till att åter bli skogsbete.

Gamla tallar är den vanligaste synen om du vandrar i Bråxviks skogsområden. Där finns också en del gamla granar som vuxit långsamt i den karga miljön.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två till tre bilar. På parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare.

Var vänlig och tänk på att inte störa fåglarna på strandängarna under våren och försommaren när de har ungar. Under sommarhalvåret betas strandängarna och delar av skogen av nötkreatur. Under denna period avråder vi dig att gå in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Bråxviks naturreservat ur beslutet från 2002. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon eller cykel.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar eller kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 97 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss