Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bråxvik naturreservat

Utmed Östersjön vid Vikbolandet ligger Bråxviks naturreservat med vidsträckta havsstrandängar och gammal barrskog.

Vidsträckta och betade havsstrandängar är det första intrycket av Bråxviks naturreservat. Även en del av skogen I Bråxvik har en historia som betesmark. Men på 60-talet och 70-talet upphörde betet och områdena planterades igen. Tack vare pengar från EU:s Life-fond har dessa områden kunnat restaureras till att åter bli skogsbete.

Gamla tallar är den vanligaste synen om du vandrar i Bråxviks skogsområden. Där finns också en del gamla granar som vuxit långsamt i den karga miljön.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för två till tre bilar. På parkeringen finns ett fikabord och informationsskylt om reservatet. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare.

Var vänlig och tänk på att inte störa fåglarna på strandängarna under våren och försommaren när de har ungar. Under sommarhalvåret betas strandängarna och delar av skogen av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 97 hektar

Skyddsår: 2002

Kommun: Norrköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00