Bråxvik naturreservat

Utmed Östersjön vid Vikbolandet ligger Bråxviks naturreservat med vidsträckta havsstrandängar och gammal barrskog.

Vidsträckta och betade havsstrandängar är det första intrycket av Bråxviks naturreservat. Även en del av skogen I Bråxvik har en historia som betesmark. Men på 60- och 70-talen upphörde betet och områdena planterades igen. Tack vare pengar från EU:s Life-fond har dessa områden kunnat restaureras till att åter bli skogsbete.

Gamla tallar är den vanligaste synen om du vandrar i Bråxviks skogsområden. Där finns också en del gamla granar som vuxit långsamt i den karga miljön.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 97 hektar
Skyddsår: 2002
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Life Coast Benefit

Detta reservat ingår i ett EU-projekt. Läs mer här:

Besök projektets webbplats