Trollegater naturreservat naturreservat

Trollegater är en av Sveriges största urbergsgrottor. I grottan finns ett system av gångar som är nära hundra meter långt. Grottan ligger i södra Östergötland där antalet urbergsgrottor är fler än någon annanstans i Norden. Äventyr och spänning väntar dig som vill utforska Trollegater!

Man anser att Trollegater började bildas efter att den senaste landisen smält bort från södra Östergötland. Då inträffade ett antal jordbävningar, som ledde till sprickor i urberget. När landisen försvunnit utlöstes spänningar i berggrunden på grund av landhöjningen. Sprickorna i urberget vidgades och fördjupades och bergblocken försköts. Så bildades ett antal grottor och djupa klyftor i omgivningarna.

Den stora grottan, där det enligt folksägnen förr i tiden bodde troll, är den mest intressanta. Genom en smal gång kommer du till en sal. I bortre änden på salen finns öppningar till två långa gångar som längst in är förbundna med varandra. Höjden i grottan varierar. På flera platser kan du stå upprätt medan andra ställen kräver att du ålar dig fram.

Förutom stora grottan finns ett antal mindre grottor och hålor att upptäcka. Oöm klädsel och pannlampa eller ficklampa rekommenderas. Hjälm kan också vara bra att ha på sig. Den som vill hålla sig ovan jord kan gå i de långa och breda sprickorna - "gatera".

För dig som besökare

Vid reservatet finns en stor parkering med plats för både bilar och bussar. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatet, rastplats med fikabord, grillplats och ved samt soptunna och dass med ramp. En vandringsled med orange markering leder upp till grottorna, där man sedan får utforska själv. En grillplats finns även uppe vid grottorna.

Föreskrifter

*Regler för besökare i Trollegaters naturreservat:

  • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada grottbildningen och dess omgivning.
  • Du får bara göra upp eld på särskilt iordningställd eldplats.

*Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Trollegaters naturreservat från 1980.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 2,56 hektar
Skyddsår: 1980
Markägare: Kinda häradsallmänning
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland