Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hamra ekhagar naturreservat

Längs Ämmerns vackra strand i Kinda kommun ligger naturreservatet Hamra ekhagar. Som namnet säger domineras naturen här av lummiga och öppna hagar med ek. Ortnamnet Hamra har forntida ursprung och markerna i trakten har ett långt historiskt förflutet som odlingslandskap.

Hamra ekhagar är ett naturskönt område med sjöutsikt i hela reservatet. På andra sidan sjön kan man skymta ett annat naturreservat, nämligen ekbackarna vid Räckeskog. På marken i de öppna och glest ekbevuxna hagarna blommar gullviva, smörboll och prästkrage. I de lummigare, lundartade områdena finns blåsippa, sårläka och liljekonvalj.

De betade ekhagarna i Hamra utgör en sydlig utlöpare till Linköpings och Åtvidabergs stora sammanhängade eklandskap. De grova, gamla och ihåliga ekarna är viktiga livsmiljöer för många sällsynta och hotade arter.

Det är framför allt bland de eklevande insekterna och lavarna som man kan hitta sällsynta arter i Hamra. På ekarnas grova bark växer bland annat de hotade lavarna ekspik och gammeleklav. På de flerhundraåriga ekarna kan man få syn på den vackert röda oxtungsvampen som bidrar till rötbildningen i träden.

När ekträet bryts ner blir det till pulveriserat vedmjöl som kallas mulm. I mulmen lever bland andra den sällsynta skalbaggen läderbagge som har fått sitt namn därför att den doftar just läder.

För dig som besökare

En parkering finns med plats för cirka fem bilar. Vid parkeringen finns fikabord. För att ta dig in i reservatet följer du vägen tillbaka cirka 400 meter och tar sedan in på vägen mot Hamra gård, och går ytterligare cirka 300 meter. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men du är välkommen att besöka området efter egen förmåga. Området kan även nås från vattnet med kanot/kajak eller skridskor via sjön Ämmern. Sommartid betas reservatet av nötdjur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna eftersom betesdjuren kan bli stressade och aggressiva. Tänk på att alltid stänga grindar efter dig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Storlek: 25,8 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00