Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torrö naturreservat

Längst i söder av Östergötlands skärgård ligger Torrö naturreservat. Här kan du uppleva skärgårdsnaturen med pinad tallskog, karga hällar, vackra blommor och ett rikt fågelliv.

Förutom huvudön Torrö ingår ett fyrtiotal andra öar i reservatet. Torrö är ett levande reservat med bofast befolkning och skärgårdsfiske på huvudön.

På de flesta av de större öarna växer hällmarkstallskog. Dessa martallar växer långsamt och blir knotiga eftersom de utsätts för stark vind och salt, samtidigt som de får kämpa för att få näring och vatten till sin försörjning. Många av träden är mycket gamla, rent av döda. De ger insekter och fåglar mat och husrum varför de är av stort värde för den biologiska mångfalden.

I jordfyllda sprickor på de gråa hällarna finner du växter som har speciella knep för att klara den tuffa miljön. Gul fetknopp och kärleksört sparar vätska i sina tjocka blad medan kråkvicker och andra ärtväxter kan ta upp näringsämnet kväve ur luften.

De mindre öarna och skären är ofta gödslade av fågelspillning. Denna näring gör att exempelvis den gula vägglaven kan lysa vackert på hällarna. Bland skärgårdens större fågelarter är gråtruten vanligast här. Ofta ser man även strandskata, drillsnäppa, roskarl, skarv, fisk-, silver- och skräntärna. Regelmässigt kan man se havsörnens majestätiska siluett.

I sundet mellan Åsvikelandet brukar man se den färggranna gravanden och tidvis stora flockar av knölsvan och storskrake. På ett par av holmarna häckar större strandpiparen. För den fågelintresserade är yttersta spetsen på Korsudden en mycket fin plats att studera fågelsträcken till havs under vår och höst.

På lilla Rotskär finns märkliga berggrundsformer; urgröpta hålor och mindre gångar som bildats genom vittring.

För dig som besökare

En parkering med plats för fem bilar finns i det angränsande naturreservatet Åsvikelandet. Från parkeringen tar du dig till Torrö genom att gå eller cykla cirka 3,5 kilometer längs vägen. 

En markerad vandringsled går runt Torrös mest sevärda natur. Leden är totalt cirka 6,3 kilometer lång och består av flera kortare sträckor som går att kombinera på olika sätt. Leden är även sammanlänkad med Östgötaleden. Torrtoalett och soptunna finns på udden vid Skeppskroken norr om Torrö by. Informationsskyltar om naturreservatet finns uppsatta strax efter bron över Strömmen om man följer vägen från Åsvikelandet. 

På Torrö finns en gammal renoverad lotsstuga som kan hyras genom markägarna för övernattning enstaka nätter. Frågor om stugan och bokning skickas på denna e-post. Vid kyrkogårdsudden i anslutning till lotsstugan har man en god utsikt över öppet hav och omgivande skärgård. Här kan fågelsträck skådas under vår och höst. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Torrö naturreservat från 2008.

 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, rista eller måla.
 • Du får inte spela musik på ett ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet till exempel genom att klättra i träd som har fågelbo eller genom att samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor och kräftdjur.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får bara göra upp eld på skyltad eldplats.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte skada vegetation eller gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar.
 • Du får förankra din båt max två dagar i följd på samma strand.
 • Du får tälta max två dygn i följd på samma plats.
 • Du får inte ställa upp husvagn.
 • Vattenskoter, vattenskidor och båtdragen utrustning får endast köras i allmän farled, inom en zon på 300 meter på var sida om farledsmarkering. Om farled går i sund som är smalare får hela bredden nyttjas. Du måste dock alltid ha ett avstånd på minst 100 meter från fågelskyddsområden och övriga strandlinjer.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva läger.

Observera att det finns två fågelskyddsområden i norra delen av reservatet, se röda områden i karta nedan. Där är det tillträdesförbud under tiden 1 april till 10 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1086 hektar

Skyddsår: 1975 och 2008

Kommun: Valdemarsvik

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss