Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. En vandring i reservatet bjuder på flera vackra vyer över sjön.                 

Boda naturreservat ligger i det kuperade landskap som är typsikt för naturen runt sjön Åsunden. Branter och tallklädda hällmarker höjer sig över sjön.

I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. Barrskogen är gammal och har en orörd karaktär och vissa delar bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

En stor del av skogen är naturskogsliknande vilket gynnar många djur, svampar, mossor och lavar. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i reservatet. Några som kan nämnas är vätteros, fällmossa, vit vedfingersvamp och tjäder.

För dig som besökare

Utmed vägen mellan Hycklinge och Björkfors finns en liten parkering med plats för en bil längs med vägen intill reservatet. Från parkeringen går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled in i reservatet. Från leden bjuds du på flera vackra vyer över sjön Åsunden. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i området som har angripits av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33,7 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Kinda

Markägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00