Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Boda naturreservat

Boda naturreservat är ett kuperat berg- och brantområde ner mot sjön Åsunden. En vandring i reservatet bjuder på flera vackra vyer över sjön.                 

Boda naturreservat ligger i det kuperade landskap som är typiskt för naturen runt sjön Åsunden. Branter och tallklädda hällmarker höjer sig över sjön.

I branterna finns stort inslag av ädellövträd, mestadels ek. Barrskogen är gammal och har en orörd karaktär och vissa delar bär fortfarande spår av tidigare skogsbete.

En stor del av skogen är naturskogsliknande vilket gynnar många djur, svampar, mossor och lavar. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i reservatet. Några som kan nämnas är vätteros, fällmossa, vit vedfingersvamp och tjäder.

För dig som besökare

Utmed vägen mellan Hycklinge och Björkfors finns en liten parkering med plats för en bil längs med vägen intill reservatet. Från parkeringen går en cirka 1,5 kilometer lång vandringsled in i reservatet. Från leden bjuds du på flera vackra vyer över sjön Åsunden. Fikabord och informationsskylt finns vid parkeringen.

Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i området som har angripits av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Boda naturreservat ur beslutet från 2009. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte bryta kvistar, samla ved och grenar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo eller samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra sådan studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 33,7 hektar

Skyddsår: 2009

Kommun: Kinda

Markägare: Privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss