Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Missjö naturreservat

Missjö naturreservat ligger i den vackra skärgården Sankt Anna. Den största delen av reservatet består av vattenmiljöer men i reservatet finns även en mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer.

Reservatet sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är ett antal mindre grupper av öar och skär och däremellan ganska stora och öppna fjärdar. På dessa ögrupper dominerar ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog.

På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare att jordtäcket är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som ännu betas. Även några av de små skären betas.

Ytterskärgården består av kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora. Här växer till exempel strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört.

På öarnas hällar finns små fördjupningar som är fyllda med vatten. Kring de så kallade hällkaren lyser fackelblomstren i rosa nyanser. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggsört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Kring flertalet öar finns ett blåstångbälte. I reservatets västra del växer blåstången till cirka 1 meters djup och längre åt öster till cirka 1,5 meter. En förhållandevis stor del av vattenområdet utgörs av grundbottnar – vilket betyder grundare än 3 meter.

Fågellivet i området är rikt och varierat. En del arter, som spillkråka och rödstjärt, möter du i de urgamla tallskogarna, och andra, som törnskata, näktergal och törnsångare, trivs på de betespräglade, buskrika öarna. På fågelskären i ytterskärgården lever typiska kustfåglar. Här häckar bland annat svärta, roskarl och tordmule i skydd av skränande kolonier av trutar, måsar och tärnor.

För dig som besökare

Missjö är känt som ett av Sveriges finaste paddelvatten. Reservatet nås endast med båt eller kajak. Du lägger lämpligen i din båt eller kajak vid Tyrislöt eller Skärgårdsbyn i Mon. Vissa dagar och tider finns det möjlighet att åka kollektivt med Östgötatrafikens skärgårdstrafik ut till huvudön Missjö, linje 777. Glöm inte att boka dagen innan. Farleden för fritidsbåtar längs kusten skär genom reservatet.

På huvudön Missjös norra del finns en orangemarkerad vandringsled som går i en slinga. Leden är totalt 1,5 kilometer lång. Utmed leden finns flera eldstäder, fikabord och ett dass.

Dass och soptunna finns på öarna Äspskär och Grytsholm. På ytterligare flera öar i reservatet finns eldstäder och fikabord.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötdjur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar och tänk på att hundar kan störa både fågelliv och betesdjur. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp till en sopstation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Många öar som är viktiga för fågellivet är fågelskyddsområden och har tillträdesförbud under häckningstid.

Se fågelskyddsområdena på Naturvårdsverkets karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Regler för besökare i Missjö naturreservat från beslutet taget år 2014:

 • Du får tälta eller förtöja båt maximalt två dygn i följd på samma plats.
 • Vattenskidor, vattenskoter eller liknande farkost får endast köras i allmän farled, inom en zon på 300 meter på var sida om farledsmarkering. Om farled går i sund som är smalare får hela bredden nyttjas. Du måste dock alltid ha ett avstånd på minst 100 meter från fågelskyddsområden och övriga strandlinjer.
 • Du måste hålla ditt sällskapsdjur i koppel. Undantag är jakthund i samband med jakt.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel samla ved, bryta kvistar och fälla träd.
 • Du får inte plocka växter, mossor, lavar eller svampar. Du får dock plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo.
 • Du får inte samla in insekter, snäckor, sniglar, spindlar och kräftdjur. Undantag är insamling av enstaka individer för artbestämning i vetenskapligt syfte.
 • Du får inte föra in arter som är nya för området.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande.
 • Du får bara göra upp eld på grillplats som är anordnad och skyltad av Länsstyrelsen.
 • Du får inte släppa ut avloppsvatten från båt.
 • Du får inte köra motor på tomgång eller använda motordrivet laddningsaggregat.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få landa med luftfarkost.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1833 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Söderköping

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss