Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Missjö naturreservat

Missjö naturreservat ligger i den vackra skärgården Sankt Anna. Den största delen av reservatet består av vattenmiljöer men i reservatet finns även en mängd öar, kobbar och skär som blir allt kalare ju längre ut mot öppet hav man kommer.

Reservatet sträcker sig från Yttre Olsön i väster och cirka en landmil österut mot öppna havet där Norrbådarna är de sista skären. De inre delarna Yttre Olsön och Missjö ligger i mellanskärgården. Utmärkande för mellanskärgården är ett antal mindre grupper av öar och skär och däremellan ganska stora och öppna fjärdar. På dessa ögrupper dominer ris- och lavsamhällen och mager hällmarkstallskog.

På Yttre Olsön och Missjö finns dock ett ganska stort inslag av ek och lundvegetation tack vare att jordtäcket är djupare. Här finns rester av odlingslandskap och betesmarker som ännu betas. Även några av de små skären betas.

Ytterskärgården består av kala fågelgödslade kobbar och skär. Fåglarnas kväverika spillning har gett upphov till en speciell och artrik flora. Här växer till exempel strandbaldersbrå, gräslök, styvmorsviol, vänderot, gul fetknopp och kärleksört.

På öarnas hällar finns små fördjupningar som är fyllda med vatten. Kring de så kallade hällkaren lyser fackelblomstren i rosa nyanser. Andra arter som man finner här är vejde, klibbglim och dansk skörbjuggört. Bland lavarna märks framförallt orangegul vägglav och på hällarnas topp fågelbergsbrosklav.

Kring flertalet öar finns ett blåstångbälte. I reservatets västra del växer blåstången till cirka 1 meters djup och längre åt öster till cirka 1,5 meter. En förhållandevis stor del av vattenområdet utgörs av grundbottnar – vilket betyder grundare än 3 meter.

Fågellivet i området är rikt och varierat. En del arter, som spillkråka och rödstjärt, möter du i de urgamla tallskogarna, och andra, som törnskata, näktergal och törnsångare, trivs på de betespräglade, buskrika öarna. På fågelskären i ytterskärgården lever typiska kustfåglar. Här häckar bland annat svärta, roskarl och tordmule i skydd av skränande kolonier av trutar, måsar och tärnor.

För dig som besökare

Missjö är känt som ett av Sveriges finaste paddelvatten. Reservatet nås endast med båt eller kajak. Du lägger lämpligen i din båt eller kajak vid Tyrislöt eller Skärgårdsbyn i Mon. Vissa dagar och tider finns det möjlighet att åka kollektivt med Östgötatrafikens skärgårdstrafik ut till huvudön Missjö. Glöm inte att boka dagen innan. Farleden för fritidsbåtar längs kusten skär genom reservatet.

På huvudön Missjös norra del finns en orangemarkerad vandringsled som går i en slinga. Utmed leden finns flera eldstäder, fikabord och ett dass.

Dass och soptunna finns på öarna Äspskär och Grytsholm. På ytterligare flera öar i reservatet finns eldstäder och fikabord.

Du befinner dig i en unik skärgårdsmiljö. Många av skärgårdens öar betas med får och nötdjur. Öar och mindre skär är också barnkammare för skärgårdens fåglar och andra djur – respektera det koppeltvång som gäller alla hundar och tänk på att hundar kan störa både fågelliv och betesdjur. Eldning och grillning måste ske med stor försiktighet. Tag med ditt skräp till en sopstation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också på skylt vid Tyrislöts hamn och på flertal öar i reservatet.

Många av de öar som är viktiga för fågellivet är skyddade som fågelskyddsområden med tillträdesförbud under häckningstid.

Se fågelskyddsområdena på Naturvårdsverkets karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 1833 hektar

Skyddsår: 2001

Kommun: Söderköping

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00