Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ramundersborg naturreservat

Ramundersborgs naturreservat omfattar Vikbolandets högsta berg Borgberget. Hela berget är en fornborg dit människor flydde under orostider för länge sedan. Det kan också ha varit en gammal hednisk kultplats. Kring platsen finns flera sägner, några mer skrämmande än andra.

På Borgberget, som höjer sig nästan 100 meter upp från slätten, ligger en fornborg. Troligen är borgen från tiden kring 400 efter Kristus, under den så kallade folkvandringstiden. Det var en otrygg tid och kanske var då borgen en tillflyktsplats om fara hotade.

Sammanlagt finns cirka 660 meter mur runt borgen. En inre mur och en yttre. Men du bör inte titta allt för noga på muren. Enligt en sägen ska det sitta fast en järnring där någonstans och den som får syn på ringen kommer omedelbart att bli blind. 

På bergets krön ligger en imponerande stensamling. Stenarna är runda och nästan jämnstora, det är ett naturligt så kallat klapperstensfält. Eller är det en jättes boning? På gamla kartor är stensamlingen benämnd ”Ramunders hem och fäste”. Sägnen berättar att jätten Ramunder höll till här på berget. Så var försiktig!

Förutom de lite skrämmande historierna är här en vacker plats med en strövvänlig skog att vandra i. På den magra hällmarken reser sig gamla furor som säkert har funnits i flera hundra år. Det finns gott om död ved som silvergrå talltorrakor och döda liggande stammar av tall.

Här och där står även senvuxna knotiga ekar. I den varmare och mer näringsrika blockrika sydbranten växer asp och ädellövträd som ek och lind. Den skuggiga och fuktigare nordbranten, ner mot en myrmark och Oxtorpesjön, är bevuxen med gran även om en del tall också förekommer.

Längst ner mot sjön finns en tallrismosse med många gamla tallar. På sommaren blommar den doftande busken skvattram med vita blommor. Närmast sjön ligger en öppen myrmark med gungflyn och tuvull som vajar i vinden med sina vackra vita ullbollar.

Tack vare mängden av olika miljöer på och kring berget finns det också många arter av djur och växter. Eftersom skogen på berget lämnats utan större avverkningar under så lång tid, är många av arterna känsliga och ovanliga. Det är arter som inte finns i den brukade skogen.

Tuvull i stora mängder på myren vid Oxtorpesjön. Foto: Eva Siljeholm

För dig som besökare

Ramundersborgs naturreservat är väl värt ett besök. Från toppen av berget har du fin utsikt över omgivningarna.

Du startar lämpligen ditt besök genom att ta dig till det närliggande naturreservatet Ramunderberget som ligger i Söderköping. Härifrån kan du gå den milslånga "Borgbergsleden" som tar dig i en rundslinga genom både Ramunderbergets och Ramundersborgs naturreservat med många fina utsiktspunkter och upplevelser på vägen. Kommer du med bil så kan du antingen parkera vid Petersburg (idrottsplats) eller inne i Söderköping och gå från slussen över Göta kanal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ramundersborgs naturreservat ur beslutet taget år 2022. Texten är förenklad:

  • Du får inte köra motordrivet fordon.
  • Du får tälta maximalt två dygn i följd på samma plats.
  • Du får bara göra upp eld på eldplats som ställts i ordning av reservatsförvaltaren.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävlingar för fler än 200 personer eller bedriva läger för fler än 30 personer.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra studie som kan leda till negativ påverkan på växter eller djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 58,2 hektar

Skyddsår: 2022

Kommun: Norrköping och Söderköping

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss