Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekhammarviken naturreservat

I Ekhammarvikens naturreservat finner du gammal skog och blockrika sluttningar, branter och berg. Orkar du klättra upp på de höga bergen i sydväst belönas du av en vacker utsikt över sjön Borken. För den intresserade finns många artfynd att göra.

Det är inte bara utsikten från hällmarkerna som skänker området dess upplevelsevärde. Även de blockrika sluttningarna och branterna, de tjocka mosstäckena och de gamla träden ger ett vilt och naturskogslikt intryck. Uppe på berghällarna står mager gammal tallskog och silvriga torrträd. 

På hällmarker, i branter och dalar växer gamla träd och det finns gott om död ved, som är så viktigt för de många arter av växter och djur som finns i området. Arter som minskar i produktionsskogarna men som i reservatet fått en fristad. Det är även variationen i topografi och fuktighet som skapar en mängd olika naturtyper som ger förutsättningar för många olika arter.

Här finns vedtrappmossa, som likt millimeterhöga skäggstrån med rödbrun topp, sticker upp från fuktiga döda granstammar. Detsamma gäller kornknutmossan som till formen liknar vedtrappmossan, men är lite mer kuddformig. På toppen av dess skott sitter små, nästan självlysande limegröna groddkorn.

I branterna växer ibland hassel. På den släta barken kan man se märkliga svarta mönster som ser ut som skrivtecken, det är skriftlav. Tänk om man kunde tyda dem! Det vi vet, är att de berättar att här funnits hassel under lång tid.

På senare år har stora delar av den gamla granskogen blivit angripen och dödad av den lilla skalbaggen åttatandade granbarkborren. Det har bitvis ändrat miljön radikalt med stora idag öppnare områden där granarna fallit. Men snart kommer ny skog att växa upp och skapa än mer variation.

Tallskog på lavbeklädda hällmarker i Ekhammarviken. Foto: Eva Siljeholm

För dig som besökare

Ekhammarvikens naturreservat ligger mitt mellan två andra naturreservat; Mörkedal och Odensgöl. Strax innan Odensgöl finns en besöksparkering med plats för cirka fem bilar. Från parkeringen är det cirka en kilometers promenad till Ekhammarvikens naturreservat. Var uppmärksam på att det finns döda stående granar i området. Granarna har dött på grund av angrepp av granbarkborre. Dessa granar blir lätt spröda och kan gå av.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Ekhammarvikens naturreservat, ur beslutet från 2021.

  • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du får inte samla ved eller göra skada på levande eller döda träd och buskar.
  • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd med fågelbo.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, musslor, sniglar, maskar och kräftdjur.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Storlek: 30 hektar

Skyddsår: 2021

Kommun: Åtvidaberg

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss