Vålberga mosse naturreservat

Här kan du uppleva en sällsynt miljö på östgötaslätten - en mosse. Du kan ströva omkring bland kortvuxna med väldigt gamla tallar. I de centrala delarna glesnar skogen och här finns de öppna delarna av mossen.

Redan när du tagit några stövelkliv in i reservatet känner du den aromatiska doften av skvattram. I början av sommaren bländas man av den knähöga buskens vita blommor. Skvattram är en rhododendron och tack vare sin starka doft användes bladen förr till att bli av med ohyra.

Nere på marken blommar rosling i ljusviolett och hjortronet i skira vita nyanser. Ute på de öppna delarna trivs den köttätande växten rundsileshår. Marken byggs upp av vitmossor som praktvitmossa, tallvitmossa och klubbvitmossa.

Vålberga mosse är numera unik där den ligger i kanten av östgötaslätten. Förr var våtmarker som denna betydligt vanligare på slätten men har efter alla dikningar blivit en sällsynthet.

På större delen av mossen växer det småvuxen tall. Även om tallarna är små är flera av dem gamla. De växer nämligen sakta på den näringsfattiga och blöta myren. De döda torrtallarna är hårda i veden och erbjuder därför hemvist till många insekter och deras larver under en lång tid.

Vålberga mosse är en högmosse vilket gör att de centrala delarna är torrare. Mossen omgärdas av en blöt kärrkant, kallad lagg. Laggen är mer näringsrik och har därför en annorlunda flora. De lite saftigare växterna där gillas av älg och rådjur. Med lite tur kan du se dem under din morgon- eller kvällsvandring.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 78,4 hektar
Skyddsår: 2008
Markägare: privat och Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland