Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Magnehult naturreservat

Magnehults naturreservat är en mycket liten lövskogsrest på knappt sju hektar. Här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar fått en liten oas. Har du tur kanske du får syn på en bäver.

På 1800-talet var området en bördig slåtteräng med lövträd. Innan dess har det i trakten funnits stora lövbrännor, det vill säga lövskogar som kommit upp efter skogsbränder. Efter att slåttern upphörde för knappt hundra år sedan har lövträden successivt tagit över. Området utvecklades till en varierad lövskogslund med många olika trädslag. Lind, lönn och asp växer här tillsammans med björk, al, sälg, ask, alm och rönn samt hassel. Här har sällsynta mossor, lavar, småfåglar och hackspettar fått en liten oas.

Bland de många mossorna som kräver en fuktig miljö och lång kontinuitet av lövträd, finns bland annat den mycket sällsynta och hotade aspfjädermossan. Bland de exklusiva lavarna kan lunglav, almlav och blek kraterlav nämnas. Lönn är det mest attraktiva trädslaget för dessa arter, men mossor och lavar växer även på almar, aspar och lindar.

Skogen i reservatet har drabbats hårt av stormarna Gudrun och Per, som år 2005 och 2007 fällde många träd i området. Omgivande granskog blev angripen av granbarkborre och behövde avverkas. Området har fortfarande gamla träd kvar, men miljön är alltför öppen och genomblåst för att det ska vara bra för arter som är känsliga för torka. För att snabbt få upp en ny lövgeneration i reservatet har ask, lind och björk planterats i ytterkanten av reservatet där det förr var granskog. Ett vilthägn omger hela reservatet för att de små plantorna ska få en chans att komma upp över viltbetesnivån. Grindar i vilthägnet gör det enkelt att ta sig in och ut i området.

För dig som besökare

Ta broarna över Magnehulteån och sedan leden genom lövskogen. Vandringsleden är cirka 1,1 kilometer lång. Intill parkeringen finns fikabord där du kan äta din matsäck. Kanske har Magnehults Kolar- och Skogsmuseum något på gång på andra sidan vägen?

För dig som vill fiska finns fiskekort att köpa vid två fiskeautomater. En är belägen i Bremyre cirka 800 meter från landvägsbron över Magnehulteån. Den andra ligger vid Erikstorp cirka fyra kilometer från Svärtinge. Fiskekorten gäller för 24 timmar och berättigar till en fångst av tre laxfiskar. Övriga regler och anvisningar finns vid fiskekortsautomaterna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Utdrag ur besluten från 1998 och 2011 som på ett förenklat sätt beskriver vilka regler som gäller för besökare i Magnehults naturreservat:

 • Du får inte köra eller parkera motordrivet fordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar genom att till exempel bryta kvistar eller fälla träd.
 • Du fåt inte gräva upp eller plocka växter eller växtdelar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik och ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel samla in insekter och småkryp eller klättra i träd med fågelbo.
 • Du får inte göra skada på sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte anordna tävlingar eller läger.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 6,7 hektar

Skyddsår: 1998 utökats 2011

Kommun: Finspång

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss