Hälla ädellövskog naturreservat

Naturreservatet består av en vacker liten lövskog med frodig grönska, klara källor och ett rikt fågelliv. Under våren är blomsterprakten särskilt stor. En trevlig vandringsled tar dig genom området och vid parkeringen finns grillplats och fikabord.

Förr var det en slåtteräng här med stora lövträd som ek, asp och lind. Traktens bönder skar kvistar från träden och slog gräset, som sedan torkades till vinterfoder.

I takt med att slåttern och betet upphört har träden återtagit markerna. De tidigare öppna lövängarna har nu förvandlats till artrika lövskogar med träd i olika åldrar, bland annat den lågt växande ekkrattskogen. Under trädkronorna bildar hasselbuskarna gröna valv och på marken är det gott om hasselnötter. Om inte nötkråkan lagt beslag på dem förstås.

Under våren breder stora mattor av vårblommor ut sig under träden: vitsippor, vårärt, gullpudra och många fler. Marken är mullrik och i den norra delen av reservatet växer näringskrävande växter som tibast, trolldruva och den på natten starkt doftande orkidén nattviol.

Det är gott om ihåliga och döda träd i olika stadier av förmultning. Dessa är livsmiljöer för många insekter för många insekter, svampar och fåglar.

På höjdryggen intill stigen finns tre runda stenrösen som avviker från odlingsrösena i området, genom tydliga kantkedjor av större stenar. Det är gravar, troligen från äldre järnålder, och kallas för stensättningar. Vid den tiden kremerades de döda. I gravarna finns därför brända ben och kanske även enstaka föremål som den döde fick med sig vid begravningen.

För dig som besökare

På parkeringen finns fikabord och grillplats. Från parkeringen kan du gå en trevlig vandringsled på två kilometer. Den markerade leden går i en rundslinga i reservatet och mitt på leden finns också ett fikabord. En kortare sträcka av leden sammanfaller med Östgötaleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Hälla ädellövskog ur beslutet från 2012. Texten är förenklad:

  • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar genom att till exempel ta grenar eller annan ved, bryta kvistar eller fälla träd.
  • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, kräftdjur, mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
  • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan leda till negativ påverkan på växtliv eller djurliv.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 21,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Till fots

Från Godegård kan du promenera Östgötaledens rundslinga "Godegård runt" till Hälla ädellövskog. Hela rundslingan är cirka en mil lång.

Med bil

Hälla ädellövskog ligger söder om Godegård. Från väg 1092 sväng av mot Krassbäck och följ blå skyltning mot naturreservat. Sista sträckan på 400 meter består av en mindre väg som går längs reservatsgränsen. Besöksparkeringen ligger på en plan gräsyta och har plats för minst fem bilar. Vi avråder från att ta vägen norr om parkeringen eftersom den är i dåligt skick.

Med GPS

För att hitta parkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.73866,15.15704

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss