Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hälla ädellövskog naturreservat

Naturreservatet består av en vacker liten lövskog med frodig grönska, klara källor och ett rikt fågelliv. Under våren är blomsterprakten särskilt stor. En trevlig vandringsled tar dig genom området och vid parkeringen finns grillplats och fikabord.

Förr var det en slåtteräng här med stora lövträd som ek, asp och lind. Traktens bönder skar kvistar från träden och slog gräset, som sedan torkades till vinterfoder.

I takt med att slåttern och betet upphört har träden återtagit markerna. De tidigare öppna lövängarna har nu förvandlats till artrika lövskogar med träd i olika åldrar, bland annat den lågt växande ekkrattskogen. Under trädkronorna bildar hasselbuskarna gröna valv och på marken är det gott om hasselnötter. Om inte nötkråkan lagt beslag på dem förstås.

Under våren breder stora mattor av vårblommor ut sig under träden: vitsippor, vårärt, gullpudra och många fler. Marken är mullrik och i den norra delen av reservatet växer näringskrävande växter som tibast, trolldruva och den på natten starkt doftande orkidén nattviol.

Det är gott om ihåliga och döda träd i olika stadier av förmultning. Dessa är livsmiljöer för många insekter för många insekter, svampar och fåglar.

På höjdryggen intill stigen finns tre runda stenrösen som avviker från odlingsrösena i området, genom tydliga kantkedjor av större stenar. Det är gravar, troligen från äldre järnålder, och kallas för stensättningar. Vid den tiden kremerades de döda. I gravarna finns därför brända ben och kanske även enstaka föremål som den döde fick med sig vid begravningen.

För dig som besökare

Besöksparkeringen ligger på en plan gräsyta och har plats för minst fem bilar. På parkeringen finns fikabord och grillplats som är utformade så att rullstol ska kunna komma intill. Från parkeringen kan du gå en trevlig vandringsled på två kilometer. Den markerade leden går i en rundslinga i reservatet och mitt på leden finns också ett fikabord. En kortare sträcka av leden sammanfaller med Östgötaleden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 21,9 hektar

Skyddsår: 2012

Kommun: Motala

Markägare: privat och Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00