Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Väsby branter naturreservat

Strax norr om Slätmon ligger ett område med skog som är nästintill helt obrukat. Marken är blockig och här finns det gott om grova granar och tallar. Den rikligt förekommande döda veden ger boendemiljöer till stor mängd insekter, mossor lavar och svampar.

Större delen av reservatet är täckt av tall och granskog men det finns finns enstaka lindar och ekar i mullrikare skrevor. Det finns även en del sumpskog i de låglänta delarna och även en liten göl. Kombinationen av fuktiga områden och skog som har fått vara orörd länge i de blockiga branterna gör att förutsättningarna för mossor, lavar och svampar är mycket god. I området finns till exempel lunglav, bombmurkla och dunmossa som alla är ovanliga och hotade arter.

Området kan vara svårtillgängligt på grund av den rikliga blockförekomsten och branterna. Det finns dock en anlagd stig för den som kan tänka sig att kliva över stock och sten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 12 hektar

Skyddsår: 2011

Kommun: Kinda

Markägare: Kinda kommun

Förvaltare: Kinda kommun

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00