Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Farsboviken naturreservat

Farsboviken är ett värdefullt skogsområde som domineras av ädellövskog i en sluttning ner mot sjön Roxen. I området finns en stor mångfald av växter och djur knutna till lövskog med flera hotade arter av mossor och lavar.

Den starkt hotade laven blekskaftad nållav är påträffad i området. Arten är en av Europas mest sällsynta lavar. Av cirka tio fynd i hela Sverige har ungefär en tredjedel av fynden hittats i Östergötlands län. Därför har Östergötland ett stort ansvar för denna art.

Därtill har hittills sjutton signalarter påträffats som indikerar en naturvärdefull ädellövskog. Bland dessa kan nämnas lunglav, liten blekspik, grynig filtlav och piskbaronmossa. En del av ädellövträden är ihåliga, vilket tillsammans med det soliga läget gör det sannolikt att det finns rödlistade insekter i området.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns med plats för fyra till fem bilar. Från parkeringen går en gammal otrafikerad grusväg genom reservatet utmed Roxens strand. Grusvägen är en trevlig promenadsträcka på drygt en kilometer. Informationsskyltar om området finns vid vägens början och slut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Farsbovikens naturreservat ur beslutet från 2003. Texten är förenklad:

 • Du får inte sätta upp affisch, tavla eller liknande.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte köra motorfordon.
 • Cykel får bara framföras på den gamla grusvägen längs stranden.
 • Du får inte tälta.
 • Du får inte ställa upp husvagn eller liknande.
 • Du måste hålla ditt husdjur i koppel.
 • Du får inte göra skada på levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp eller plocka växter, mossor eller lavar. Men du får plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela ljud och musik på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i träd som har fågelbo.
 • Du får inte samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar, musslor, maskar och kräftdjur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du får inte bedriva verksamhet i kommersiellt syfte.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss