Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Farsboviken naturreservat

Farsboviken är ett värdefullt skogsområde som domineras av ädellövskog i en sluttning ner mot sjön Roxen. I området finns en stor mångfald av växter och djur knutna till lövskog med flera hotade arter av mossor och lavar.

Den starkt hotade laven blekskaftad nållav är påträffad i området. Arten är en av Europas mest sällsynta lavar. Av cirka tio fynd i hela Sverige har ungefär en tredjedel av fynden hittats i Östergötlands län. Därför har Östergötland ett stort ansvar för denna art.

Därtill har hittills sjutton signalarter påträffats som indikerar en naturvärdefull ädellövskog. Bland dessa kan nämnas lunglav, liten blekspik, grynig filtlav och piskbaronmossa. En del av ädellövträden är ihåliga, vilket tillsammans med det soliga läget gör det sannolikt att det finns rödlistade insekter i området.

För dig som besökare

En parkering för besökare finns med plats för fyra till fem bilar. Från parkeringen går en gammal otrafikerad grusväg genom reservatet utmed Roxens strand. Grusvägen är en trevlig promenadsträcka på drygt en kilometer. Informationsskyltar om området finns vid vägens början och slut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 22 hektar

Skyddsår: 2003

Kommun: Linköping

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss