Ombergsliden naturreservat

I de kalkrika, men näringsfattiga, kärrmarkerna vid Ombergsliden är växternas mångfald och skönhet slående. Här kan du njuta av talrika orkidéer, däribland den ovanliga luktsporren. 

Längs Ombergs östra fot ligger många små kalkkärr. Kärren ligger inbäddade i skogen och öppnar sig här och var som gläntor. Ombergslidens naturreservat omfattar fem av de finaste kalkkärren, med en mycket rik flora.

Under sommarmånaderna kan du finna många olika orkidéer här. En av dessa är den sällsynta luktsporren, som växer i stort antal i det nordvästra kärret. Andra orkidéer som finns är flugblomster, ängsnycklar, blodnycklar och vaxnycklar.

Fjällväxten svarthö lever kvar i ett av kärren alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka. Tätört är en annan lite speciell växt som med sina klibbiga blad fångar insekter och på det viset ombesörjer sitt kvävebehov. Bland halvgräsen finner man karaktärsväxter som axag och gräsull.

Den fuktiga och kalkrika miljön ger goda förhållanden för flera sällsynta landsnäckor. I de öppna beteshagarna kan man beskåda de många arter av dagfjärilar som finns i området.

Inom reservatet finns också ett skogsområde som ska få utvecklas till urskog. Från Ombergslidens övre del har man en vidunderlig utsikt över Tåkern och här finns också en blomsterrik stäppängsflora.

För dig som besökare

Vid reservatets parkering finns informationsskyltar och flera fikabord. Nära parkeringen finns ett torrdass som är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Från parkeringen startar vandringsleden "orkidéstigen" som totalt är 1,4 kilometer lång och går i flera rundslingor genom hagmarkerna. Träspänger tar dig torrskodd över de blöta kalkkärren. Sommartid betas hagmarkerna av nötkreatur. Då är vi tacksamma om du inte har med dig hund in i hagen eftersom det kan stressa betesdjuren och göra dem rädda och aggressiva.

I direkt anslutning till reservatet ligger en slalombacke. Vintertid håller friluftsfrämjandet backen och skidliften öppen för allmänheten. Då är även caféet öppet som ligger på toppen av backen. Här uppifrån har du året runt en fin utsikt över Ombergsliden och Tåkern med omgivningar.

Nedanför skidbacken ligger det mest exklusiva kalkkärret "luktsporrekärret". Runt kärret går en cirka 300 meter lång spång som är extra bred för att kunna ta sig fram med rullstol eller barnvagn. Detta kärr sköts med slåtter en gång om året.

Ombergsliden är ett av sex naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag från beslutet om Ombergslidens naturreservat från 2020.

 • Du får inte hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål.
 • Du får inte gräva upp växter eller plocka blommor, gräs och mossor.
 • Du får inte samla insekter, snäckor och andra ryggradslösa djur.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du får inte parkera annat än på iordningställd parkeringsplats.
 • Du får inte tälta eller uppställa husvagn.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 27,3 hektar

Skyddsår: 1989

Kommun: Vadstena

Markägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Med bil

Ombergsliden ligger på Ombergs östra sida på vägen mellan Ödeshög och Vadstena. Knappt två mil från Vadstena svänger du av vid skyltning mot naturreservat och skidanläggning. Naturreservatets parkering har plats för minst 30 bilar.

Med GPS

För att hitta parkeringen via GPS/kartapp i din telefon, skriv in dessa koordinater (WGS84) i sökrutan: 58.35650,14.68805

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss