Ombergsliden naturreservat

I de kalkrika, men näringsfattiga, kärrmarkerna vid Ombergsliden är växternas mångfald och skönhet slående. Här kan du njuta av talrika orkidéer, däribland den ovanliga luktsporren. 

Längs Ombergs östra fot ligger många små kalkkärr. Kärren ligger inbäddade i skogen och öppnar sig här och var som gläntor. Ombergslidens naturreservat omfattar fem av de finaste kalkkärren, med en mycket rik flora.

Under sommarmånaderna kan du finna många olika orkidéer här. En av dessa är den sällsynta luktsporren, som växer i stort antal i det nordvästra kärret. Andra orkidéer som finns är flugblomster, ängsnycklar, blodnycklar och vaxnycklar.

Fjällväxten svarthö lever kvar i ett av kärren alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka. Tätört är en annan lite speciell växt som med sina klibbiga blad fångar insekter och på det viset ombesörjer sitt kvävebehov. Bland halvgräsen finner man karaktärsväxter som axag och gräsull.

Den fuktiga och kalkrika miljön ger goda förhållanden för flera sällsynta landsnäckor. I de öppna beteshagarna kan man beskåda de många arter av dagfjärilar som finns i området.

Inom reservatet finns också ett skogsområde som ska få utvecklas till urskog. Från Ombergslidens övre del har man en vidunderlig utsikt över Tåkern och här finns också en blomsterrik stäppängsflora.

För dig som besökare

Precis intill reservatet finns en stor parkeringsplats. Vid parkeringen finns informationsskyltar, flera fikabord och soptunna. Nära parkeringen finns ett torrdass som är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Från parkeringen utgår flera kortare vandringsleder. Lederna är spångade där det är blött, men det kan dock vara blött på vissa partier som inte är spångade. Östgötaleden passerar genom reservatet. Runt kalkkärret nedanför skidbacken sträcker sig en cirka 300 meter lång spång som är extra bred för att kunna ta sig fram med rullstol.

I direkt anslutning till reservatet ligger en slalombacke. Vintertid håller friluftsfrämjandet backen och skidlift öppen för allmänheten. Då är även caféet öppet som ligger på toppen av backen. Här uppifrån har du året runt en fin utsikt över Ombergsliden och Tåkern med omgivningar.

Ombergsliden är ett av fem naturreservat på Omberg. I naturreservaten ansvarar Länsstyrelsen för friluftsanläggningarna men utanför naturreservaten, i Ekopark Omberg är det Sveaskog som ansvarar för anläggningarna. I Ekopark Omberg finns många vandringsleder, rastplatser, vindskydd, torrdass och grillplatser. Information om Ekoparken och dess anläggningar hittar du på Sveaskogs webb om Ekopark Omberg.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns vanligen också på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Servering Servering
  • Skidled Skidled
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Torrdass Torrdass
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 27,3 hektar
Skyddsår: 1989
Markägare: Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland