Motalabuktens öar naturreservat

Genom att resa från ö till ö i Motalabukten förflyttar du dig många hundra miljoner år i jordens historia. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år, och Sandön är yngst, ”bara” 10 000 år. På Sandön, finns också ett av de största lindbestånden i Östergötland.

Motalabuktens öreservat omfattar fem öar och ögrupper som man bara kan nå via båt. Öarna är från norr till söder; Åholmen, Erkerna, Sandön, Fjuk och Jungfrun. Det finns ett rikt fågelliv på öarna i reservatet. 

Öarna och ögrupperna ligger i ett unikt område, där det finns bergarter bevarade, som inte hittas någon annanstans i Sverige. Bergarterna kallas Visingsögruppen och bildades för ungefär 775 miljoner år sedan.

Förkastningar i jordskorpan i Vätternområdet har lett till att bergarterna inte nötts bort under årmiljonerna. På öarna Åholmen, Fjuk och Jungfrun kan du se några av Visingsögruppens bergarter.

Sandön är uppbyggd av sand, grus och morän. Här växer en vacker lindskog där du kan njuta av en rik blomsterprakt med bland annat vitsippor och vårärt. Ön är kulturpåverkad och bär spår av gammal odlingsmark. Sandön är den mest lättillgängliga ön i Motalabuktens naturreservat.

För dig som besökare

På Sandön finns informationsskyltar och en vandringsstig runt hela ön som är 1,2 kilometer lång. Här finns även dass, soptunna och två iordningställda grillplatser. Inom ett speciellt område på nordöstra delen av Sandön är tältning tillåten under två nätter. Badplats finns på nordsidan av Sandön.

På ön Skallen i Fjuks ögrupp finns informationsskyltar, iordningsställd grillplats, soptunna och dass.
 
I Vättern är det fritt fiske med handredskap. 

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Fiske Fiske
  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig
  • Torrdass Torrdass
  • Tältplats Tältplats

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 413 hektar
Skyddsår: 1979
Markägare: Staten och Naturvårdsfonden
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland