Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Motalabuktens öar naturreservat

Att resa från ö till ö i Motalabukten är att förflytta sig många hundra miljoner år i tiden. Erkerna är den äldsta ögruppen, 1 700 miljoner år gammal. Sandön är yngst, ”bara” 10000 år. På Sandön finns ett av de största bestånden av lind i Östergötland.

Öarnas natur, kultur och geologi

Motalabuktens öreservat omfattar fem öar och ögrupper som du bara kan nå via båt. Öarna är från norr till söder; Åholmen, Erkerna, Sandön, Fjuk och Jungfrun. Det finns ett rikt fågelliv på öarna i reservatet.

Öarna och ögrupperna ligger i ett unikt område, där det finns bergarter bevarade, som inte hittas någon annanstans i Sverige. Bergarterna kallas Visingsögruppen och bildades för ungefär 775 miljoner år sedan. Förkastningar i jordskorpan i Vätternområdet har lett till att bergarterna inte nötts bort under årmiljonerna. På öarna Åholmen, Fjuk och Jungfrun kan du se några av Visingsögruppens bergarter.

Sandön är uppbyggd av sand, grus och morän. Här växer en vacker lindskog där du kan njuta av en rik blomsterprakt med bland annat vitsippor och vårärt. Ön är kulturpåverkad och bär spår av gammal odlingsmark. Sandön är den mest lättillgängliga ön i Motalabuktens naturreservat.

För dig som besökare

På Sandön finns informationsskyltar och en vandringsstig runt hela ön som är 1,2 kilometer lång. Här finns även dass, soptunna och två iordningställda grillplatser. Inom ett speciellt område på nordöstra delen av Sandön är tältning tillåten under två nätter. Badplats finns på nordsidan av Sandön.

På ön Skallen i Fjuks ögrupp finns informationsskyltar, iordningsställd grillplats, soptunna och dass.
 
I Vättern är det fritt fiske med handredskap. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i naturreservatet Motalabuktens öar från beslutet taget år 2024. Texten är förenklad.

 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får inte plocka mossor, lavar eller svampar men du får plocka matsvamp.
 • Du får inte skada sten, berg eller mark genom att borra, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får tälta maximalt två dygn.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få anordna tävling eller läger på land för fler än 30 personer.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan ha negativ påverkan på växtlivet eller djurlivet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Storlek: 395,7 hektar

Skyddsår: 1979 och 2024

Kommun: Motala och Vadstena

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss